Alarmklokker for barns psykiske helse

Vi må ta bedre vare på den psykiske helsa til våre barn og unge. Nye tall fra Apotekforeningen viser at unges bruk av antidepressiva har gått kraftig opp fra 2019 til 2021. I aldersgruppen 15–19 år er det en økning på 30 prosent.

Alarmklokker for barns psykiske helse 1
(Foto: unsplash.com)

Tallene er enda en bekreftelse på at arbeidet for barn og unges psykiske helse trenger et løft som merkes gjennom hele sektoren. Alt annet betyr at vi fortsetter å svikte.

Noe av det viktigste er et bredt folkehelsearbeid med forebygging. Tall fra Folkehelseinstituttet tilsier at psykisk uhelse koster 60–70 milliarder kroner årlig. Å investere i barn og unges psykiske helse er både god samfunnsøkonomi og politikk som redder liv.

At vi ikke satser mer på psykisk helse i barnehagen, er kanskje den største ubrukte muligheten. Satsningen må fortsette i skolen, for å sikre et læringsmiljø med trygghet og tilhørighet, og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes.

Hvis vi skal nå barn og unge med mildere psykiske problemer før de utvikler mer alvorlig sykdom, trengs et lavterskeltilbud med rask tilgang. Det krever tydelige føringer til kommunene og øremerkede midler.

Samtidig mislykkes vi ofte med å hjelpe dem som trenger det mest. I dag risikerer en 11-åring som selvskader å vente i flere måneder på behandling. Dette er uholdbart. Det er vanskelig å forstå at ventetiden nærmest har fått status som et uløselig problem for et moderne helsevesen i et rikt land.

Det er også behov for en bred gjennomgang av hvordan feltet er organisert. I dag risikerer et barn å bli en kasteball som må fortelle historien sin igjen og igjen, i stedet for at systemet snakker med seg selv.

Disse utfordringene lå i bunnen før pandemien. Etter det har helseforetak og organisasjoner på tvers av landet meldt om en dramatisk økning i barn og unge med alvorlige psykiske problemer, som selvmordstanker, selvskading og spiseforstyrrelser.

Vi har merket oss at statsminister Jonas Gahr Støre nylig har varslet sitt engasjement for disse barna. Det forplikter.

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

Publisert i Dagsavisen 3. mars 2022.