Bli med og krev en ambisiøs og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse!

Jeg krever at helse- og omsorgskomiteen ikke godtar regjeringens forslag til opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Forslaget til ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse er for tiden til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi mener at forslaget som foreligger ikke er en reell opptrappingsplan.

Forslaget har ingen konkrete målsetninger, inneholder hovedsakelig tiltak som allerede er planlagt eller satt i gang og det er ikke satt av penger til arbeidet.

Barndommen legger grunnlaget for resten av livet. Dersom alle barn skal få de samme forutsetningene for å leve gode liv, må de også få de samme mulighetene for en god psykisk helse. Det legger ikke den nye opptrappingsplanen til rette for.

(Les Voksne for Barns innspill til helse- og omsorgskomiteen)

Dyrere å ikke gjøre noe

Psykiske helseplager koster oss mer enn all kreftsykdom til sammen. Stadig flere norske barn og unge rapporterer om psykiske helseutfordringer. Cirka syv prosent av alle barn i førskole- og skolealder har symptomer på psykiske problemer. Hvert år blir om lag fem prosent av barn i alderen 0–17 år behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Over 60 prosent av kommunene rapporterte i 2017 at psykiske helseplager hos barn og unge var deres fremste hovedutfordring i folkehelse- og forebyggingsarbeidet. Kommunene rapporterer også om at de aller sykeste barna får det dårligste tilbudet.

Ifølge økonomiprofessor og tidligere statsråd Victor D. Norman koster hvert barn som faller utenfor 20 millioner kroner. Det er altså summen vi kan bruke på hvert enkelt barn før regnskapet går i minus.

Likevel er det ikke satt av penger til tiltak i regjeringens kommende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Det er ikke forsvarlig styring.

Regjeringen mangler politisk vilje

Det er bred politisk enighet om at barn og unges psykiske helse er viktig. Samtidig ser vi ingen politisk vilje for å faktisk gjøre noe.

Denne opptrappingsplanen setter standarden for arbeidet med barn og unges psykiske helse i årene som kommer, og den viser at regjeringens ambisjonsnivå er skuffende lavt.

Barn og unge fortjener bedre enn dette.