Bred støtte til en offensiv politikk mot barnefattigdom

En ny spørreundersøkelse viser bred støtte i befolkningen til en mer offensiv politikk mot barnefattigdom. Ni av ti mener at den økonomiske støtten til barnefamilier som lever i fattigdom, må økes.

Hele 91 prosent av de spurte svarer at det er en viktig sak at ingen barn i Norge skal vokse opp i fattigdom, og 90 prosent at politikere må «prioritere» tiltak for å bekjempe barnefattigdom i Norge. 

Hele 87 prosent svarer at politikere må øke den økonomiske støtten til barnefamilier i Norge som lever i fattigdom, og 92 prosent at politikere må sørge for at alle barn i Norge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes ressurser. 

– Politikere må ta dette som et viktig signal. Dette er en sak mange i dette landet brenner for, på tvers av det politiske spekteret. Det må flere politikere også gjøre, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn. 

– Vi vet mye om hvor skadelig en oppvekst i fattigdom er for barn. Det skader deres psykiske helse både på kort og lang sikt. Fattigdom ødelegger barndom, og den ødelegger liv.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Voksne for Barn. 

Spørsmålene og resultatene: 

1. «Det er en viktig sak for meg at ingen barn i Norge skal vokse opp i fattigdom». 91 prosent er enige. Det betyr at de har svart i spekteret 4-6 (Helt enig, Enig, Litt enig). Over halvparten (53%) sier seg helt enig, mens hele 75 prosent er enten enige eller helt enige

2. «Politikere må prioritere tiltak for å bekjempe barnefattigdom i Norge.» 90 prosent er enige (Helt enig, Enig, Litt enig). 52% er helt enige, 75 prosent er helt enige eller enige

3. «Politikere må øke den økonomiske støtten til barnefamilier i Norge som lever i fattigdom». 87 prosent er enige (Helt enig, Enig, Litt enig). 65 prosent er enige eller helt enige

4. «Politikere må sørge for at alle barn i Norge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes ressurser». 92 prosent er enige (Helt enig, Enig, Litt enig). 80 prosent er enige eller helt enige.

Pressemelding, 2. mai 2022.