– Dette er ingen opptrapping

Både i lekkasjer og i presentasjon av forslag til statsbudsjett for 2021 forteller regjeringen om penger til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Det er en sannhet med modifikasjoner – også denne gangen.

Regjeringen har lenge fått kritikk for at det ikke er satt av penger til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Det er dessverre også tilfelle i statsbudsjettet for neste år.

I budsjettforslaget har regjeringen satt av 35 millioner til digitalisering av skolehelsetjeneste og helsestasjon. Pengene tar de fra det eksisterende tilbudet.

– Dette heter omdisponering, ikke opptrapping. Skolehelsetjeneste og helsestasjon er et så viktig tilbud for barn og unge. Å ta penger fra et av de få forebyggende helsetilbudene barn har, når vi vet at de psykiske helseplagene hos barn og unge øker, er utidig, Sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Ingen friske midler til kommunene

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å styrke satsingen på barn og unges psykiske helse med 170 millioner. 35 millioner er satt av til digitalisering av helsestasjon og skolehelsetjeneste, men omdisponeres altså fra det eksisterende helsetilbudet i kommunene.

De 100 millionene som skal gå til kommunene er en del av veksten i de frie inntektene til kommunene i 2021. Midlene er hverken øremerket, eller nye.

– Korona-epidemien gjør at kommunene vil være i en presset økonomisk situasjon, også til neste år. Når pengene ikke en gang er øremerket har jeg liten tro på at disse pengene vil komme barn og unge til gode. I beste fall vil de gå til å dekke opp et tilbud barn og unge allerede har krav på, forteller Horn.

Bekymringsverdig

Hun er bekymret over at det heller ikke denne gangen er satt av friske midler til den reelle opptrappingen barn og unge faktisk har behov for.

– 170 millioner er ikke er i nærheten av hva som trengs for å faktisk snu den økende trenden med psykiske helseproblemer blant barn, og når det viser seg at dette ikke er en reell opptrapping, bare videreføring av eksisterende tiltak blir jeg oppriktig bekymret. At dette skjer samme uke som verdensdagen for psykisk helse er uforståelig. Psykisk uhelse i barndommen kan skape ringvirkninger for resten av livet. Det er selvfølgelig ille for den det gjelder, men det er også et samfunnsproblem, sier Horn