– Dette er ingen opptrapping

Både i lekkasjer og i presentasjon av forslag til statsbudsjett for 2021 forteller regjeringen om penger til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Det er en sannhet med modifikasjoner – også denne gangen.

Regjeringen har lenge fått kritikk for at det ikke er satt av penger til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Det er dessverre også tilfelle i statsbudsjettet for neste år.

I budsjettforslaget har regjeringen satt av 35 millioner til digitalisering av skolehelsetjeneste og helsestasjon. Pengene tar de fra det eksisterende tilbudet.

– Dette heter omdisponering, ikke opptrapping. Skolehelsetjeneste og helsestasjon er et så viktig tilbud for barn og unge. Å ta penger fra et av de få forebyggende helsetilbudene barn har, når vi vet at de psykiske helseplagene hos barn og unge øker, er utidig, Sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Ingen friske midler til kommunene

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å styrke satsingen på barn og unges psykiske helse med 170 millioner. 35 millioner er satt av til digitalisering av helsestasjon og skolehelsetjeneste, men omdisponeres altså fra det eksisterende helsetilbudet i kommunene.

De 100 millionene som skal gå til kommunene er en del av veksten i de frie inntektene til kommunene i 2021. Midlene er hverken øremerket, eller nye.

– Korona-epidemien gjør at kommunene vil være i en presset økonomisk situasjon, også til neste år. Når pengene ikke en gang er øremerket har jeg liten tro på at disse pengene vil komme barn og unge til gode. I beste fall vil de gå til å dekke opp et tilbud barn og unge allerede har krav på, forteller Horn.

Bekymringsverdig

Hun er bekymret over at det heller ikke denne gangen er satt av friske midler til den reelle opptrappingen barn og unge faktisk har behov for.

– 170 millioner er ikke er i nærheten av hva som trengs for å faktisk snu den økende trenden med psykiske helseproblemer blant barn, og når det viser seg at dette ikke er en reell opptrapping, bare videreføring av eksisterende tiltak blir jeg oppriktig bekymret. At dette skjer samme uke som verdensdagen for psykisk helse er uforståelig. Psykisk uhelse i barndommen kan skape ringvirkninger for resten av livet. Det er selvfølgelig ille for den det gjelder, men det er også et samfunnsproblem, sier Horn

Relatert

– Dette må vi gjøre bedre!

60 prosent av sårbar ungdom opplever at de har fått mindre tjenester under koronapandemien. Dette er blant funnene i rapporten «Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020» fra Helsetilsynet.

Les om – Dette må vi gjøre bedre!

I vår iver etter å hjelpe glemmer vi skammen

Seks av ti ungdom i utenforskap kjenner i stor grad på skam over livssituasjonen sin. Ungt utenforskap er en av de store samfunnsutfordringene vi har i Norge i dag.

Les om I vår iver etter å hjelpe glemmer vi skammen

Unge i tunge tider

I august trodde de fleste av oss at det verste var bak oss og at verden skulle vende tilbake til det normale. Slik gikk det ikke, og mange unge må belage seg på at det kan ta lang tid før livet blir som før.

Les om Unge i tunge tider

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen gir med den ene hånden, og tar fra sårbare barn med den andre. Forslaget til statsbudsjett for 2021 mangler en helhetlig plan for barn som vokser opp i lavinntekt.

Les om Statsbudsjettet for 2021

Ikke det krafttaket barna trenger

Regjeringen foreslår å bruke 170 millioner på å styrke barn og unges psykiske helse i 2021. Viktig steg i riktig retning, mener Voksne for Barns generalsekretær, men det kreves langt mer for å snu trenden.

Les om Ikke det krafttaket barna trenger

Gransking av barnevernet

Barnevernet har det siste året fått kritikk for vedvarende kvalitetssvikt. Statens helsetilsyn mener svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering er nødvendig.

Les om Gransking av barnevernet