Etterlyser hjelpetiltak

Oslo viderefører den sosiale nedstengningen. Generalsekretær i Voksne for Barn krever at dette følges opp med hjelpetiltak for barn og unge.

BEKYMRET: Signe Horn er bekymret for at helsetjenestene for barn og unge vil bli overbelastet om det ikke settes inn hjelpetiltak. FOTO: Colourbox

– Dette er en svært krevende situasjon for barn og unge. Smittesituasjonen tilsier at vi må stenge ned, men da må det også bøtes på med hjelpetiltak i andre enden, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.  

Søndag kveld varsles det om at den sosiale nedstengningen i Oslo strammes inn og forlenges. Når denne perioden er over har Oslo vært nedstengt i 5 måneder.

Horn påpeker at selv om innstrammingen denne gangen kun omfatter elever videregående skole så vil en slik langvarig nedstenging også påvirke yngre barn direkte, eller indirekte ved at foreldre rammes hardt og at de ikke kan treffe tillitspersoner utenfor familien i særlig grad. Hun er redd vi snart vil se en overbelastning av helsetjenestene som jobber for barn og unge om noe ikke gjøres.

– Tjenestene varsler om økt trykk fra barn og unge som sliter psykisk nå. Antall selvmordsforsøk har økt, og flere har alvorlige symptomer. Samtidig forteller ansatte i skolen og andre som jobber med barn og unge oss at barn som tidligere har vært ansett som robuste barn sliter i større grad enn før. Dette må tas på alvor og følges opp med konkret handling, sier Horn

Hun etterlyser nå en opprustning og konkrete tiltak for å sikre at barn, spesielt i Oslo-regionen, får den hjelpen de trenger før enda flere trenger behandling i spesialisthelsetjenesten og køene øker ytterligere.

– Vi håper nå at Oslo kan følge opp de skjerpede smitteverntiltakene med kompenserende tiltak som monner allerede neste uke, og at regjeringen støtter opp med de midlene som trengs.  Tas ikke dette på alvor er jeg redd hovedstaden vil måtte slite med konsekvensene av dette i mange år fremover, sier Horn.

Relatert

Utenforskap hos barn og unge

Les om Utenforskap hos barn og unge

Vennskap og sosiale utfordringer

Å være en del av fellesskapet er viktig for alle barn, og god sosial støtte er avgjørende. Hele 95 prosent av ungdommene som rammes av utenforskap er også ensomme.

Les om Vennskap og sosiale utfordringer

Familie

Ungdommene som står i et utenforskap har langt oftere enn andre vokst opp med negative situasjoner i familien. Samtidig ser vi at foreldre kan være en viktig ressurs på veien ut av utenforskapet.

Les om Familie

Hvilket perspektiv?

Regjeringens perspektivmelding tar ikke hensyn til at en streng arbeidslinje langt på vei kan skade et økende antall barns fremtidsutsikter.

Les om Hvilket perspektiv?

Årsaker og ansvar

Årsakene til, og hvem som har ansvaret for, et utenforskap er gjerne mange og sammensatte. Likevel er det en klar tendens til at ungdommene i all hovedsak knytter utenforskapet sitt til faktorer ved seg selv.

Les om Årsaker og ansvar

Utenforskap hos barn og unge

Gjennom dybdeintervjuer, supplert av en kvantitativ undersøkelse har Voksne for Barn fått et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap har det.

Les om Utenforskap hos barn og unge