Etterlyser hjelpetiltak

Oslo viderefører den sosiale nedstengningen. Generalsekretær i Voksne for Barn krever at dette følges opp med hjelpetiltak for barn og unge.

Portrait of young man wearing disposable mask during coronavirus contagious disease. Covid-19 and teens, coronavirus outbreak. Personal protection against coronavirus, virus. Looking into the camera

– Dette er en svært krevende situasjon for barn og unge. Smittesituasjonen tilsier at vi må stenge ned, men da må det også bøtes på med hjelpetiltak i andre enden, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.  

Søndag kveld varsles det om at den sosiale nedstengningen i Oslo strammes inn og forlenges. Når denne perioden er over har Oslo vært nedstengt i 5 måneder.

Horn påpeker at selv om innstrammingen denne gangen kun omfatter elever videregående skole så vil en slik langvarig nedstenging også påvirke yngre barn direkte, eller indirekte ved at foreldre rammes hardt og at de ikke kan treffe tillitspersoner utenfor familien i særlig grad. Hun er redd vi snart vil se en overbelastning av helsetjenestene som jobber for barn og unge om noe ikke gjøres.

– Tjenestene varsler om økt trykk fra barn og unge som sliter psykisk nå. Antall selvmordsforsøk har økt, og flere har alvorlige symptomer. Samtidig forteller ansatte i skolen og andre som jobber med barn og unge oss at barn som tidligere har vært ansett som robuste barn sliter i større grad enn før. Dette må tas på alvor og følges opp med konkret handling, sier Horn

Hun etterlyser nå en opprustning og konkrete tiltak for å sikre at barn, spesielt i Oslo-regionen, får den hjelpen de trenger før enda flere trenger behandling i spesialisthelsetjenesten og køene øker ytterligere.

– Vi håper nå at Oslo kan følge opp de skjerpede smitteverntiltakene med kompenserende tiltak som monner allerede neste uke, og at regjeringen støtter opp med de midlene som trengs.  Tas ikke dette på alvor er jeg redd hovedstaden vil måtte slite med konsekvensene av dette i mange år fremover, sier Horn.

Relatert

Landsmøteuttalelser 2021

På landsmøtet 2021 vedtok Voksne for Barn to uttalelser, som du kan lese her. Utenforskap Det å være en del av fellesskapet er avgjørende for barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser her og nå, men vil også påvirke barn for resten av livet. Norge er det landet i Norden med størst frafall […]

Les om Landsmøteuttalelser 2021

Vi krever større innsats mot barnefattigdom

En ny regjering må sette barna først. Sammen med Humanistene fremmer vi 5 felles krav til en ny regjering for å bekjempe barnefattigdom. – Ett av syv barn i Norge spiser ikke i løpet av en skoledag. Dette er lett å fikse ved å innføre et næringsrikt, gratis skolemåltid. Hovedgrunnen til at barn ikke spiser […]

Les om Vi krever større innsats mot barnefattigdom

Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Dette er den tredje, og siste, evalueringen av partienes programmer innenfor områder Voksne for Barn har som prioritet. Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor? Tidligere har vi sett på områdene «barnefattigdom» og «psykisk helse og livsmestring i skolen». Nå har tiden kommet for en gjennomgang av resterende punkter […]

Les om Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Nå er turen kommet til psykisk helse og livsmestring i skolen. Tidligere har vi vurdert partienes politikk på barnefattigdom. I våre vurderinger har vi utelukkende tatt utgangspunkt i partienes programmer. – Partiprogrammene viser oversikten over hva de […]

Les om Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Først ut er partienes tiltak mot barnefattigdom.

Les om Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Å styrke økonomien til bykommuner og støtten til barnefamiliene er en viktig del i kampen mot barnefattigdom.

Les om Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap