Ingen livsmestring uten følelser

Grunnlaget for å jobbe med livsmestring i skolen er følelsene. Dette må behandles på en ordentlig måte for at resten av temaet skal få effekt. Men hvorfor er følelser så viktig?

(FOTO: Christopher Campbell)

Evolusjonsmessig oppstod følelsene våre lenge før både språk og selvbevissthet.  Alle følelsene har en funksjon, og vi er helt avhengig av dem for å kunne fungere i et fellesskap. Emosjonell kompetanse er kort fortalt evnen til å gjenkjenne, sette navn på og regulere følelser – og ikke minst å vite hvordan man kan håndtere dem på en hensiktsmessig måte.

Å ha en grunnleggende emosjonell kompetanse er helt avgjørende for å kunne utvikle for eksempel empati og medfølelse, og for å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. Hvordan du løser og møter utfordringer på skolen, eller i livet generelt avhenger også av hvor godt kjent du er med følelsene dine.

Grunnlaget for å jobbe med livsmestring i skolen er følelsene. Dette må behandles på en ordentlig måte for at resten av temaet skal få effekt.

Når man har lært på skolen hvordan man kan regulere følelser, håndtere sosiale relasjoner, kommunisere på en hensiktsmessig måte, og takle motgang og endring på en måte som både ivaretar en selv og andre – vil dette få ringvirkninger på de fleste områder – privat, sosialt, i skole- og arbeidsliv, i familien, i lokalsamfunnet og i storsamfunnet.

Det beste er at vi vet at det funker. Forskningen som er gjort på skoleprogrammene våre viser at elever som jobber systematisk med emosjonell kompetanse har bedre klassemiljø, bedre faglig fungering, velger bedre strategier når de møter motgang, mindre mobbing og lavere frafall. Det fungerer altså både her og nå og gjør barn bedre rustet til å takle livet etter endt skolegang.