Hvorfor mener vi at barn bør lære om følelser?

Hva er konsekvensene av all psykisk uhelse i samfunnet vårt, og hvordan henger det sammen med barn og unges emosjonelle kompetanse?

(FOTO: Ben den Engelsen)

Å lære barn om følelser kan høres banalt ut. Men det mange ikke vet er at noe så enkelt, kan være en del av løsningen på mange av de utfordringene samfunnet vårt står overfor i dag

Psykiske lidelser koster samfunnet vårt 50 prosent mer enn all kreftsykdom. 50 prosent mer enn all hjertesykdom. Står for 40 prosent av sykefraværet og 40 prosent av uføretrygdkostnadene. Psykiske plager og lidelser er også det viktigste helseproblemet blant barn og unge i Norge i dag.

Gi alle samme muligheter

God helse er heller ikke tilfeldig fordelt i samfunnet. Mennesker med lang utdanning og god økonomi lever lengre og har bedre helse enn mennesker uten. Risikoen for angstlidelser er 6 ganger høyere hos dem med bare grunnskoleutdanning enn hos dem med høgskoleutdanning. Familiens økonomi påvirker også risiko for adferdsvansker hos barn.

Når ungdom svarer på spørsmål om psykisk helse, venner og trivsel henger dette systematisk sammen med familiens økonomiske situasjon.

Vi kan ikke unngå at mennesker havner i vanskelige situasjoner i løpet av livet, men vi kan lære dem hvordan de kan takle dem på en god måte. For å gi alle barn samme muligheter er det derfor avgjørende at alle får den samme grunnleggende emosjonelle kompetansen.

Kan læres

Emosjonell kompetanse er grunnstenen i en god psykisk helse, og dette kan læres. Gjort på en systematisk og gjennomgående måte vil det kunne gi store positive utslag, ikke bare på helsebudsjettet, men på alt fra arbeidsdeltakelse til kriminalitetsstatistikk, skilsmissestatistikk og familievoldsstatistikk.

Å få følelser inn på timeplanen kan altså gjøre en enorm forskjell. Vi har en historisk sjanse nå når vi står foran store endringer i læreplanene, og folkehelse og livsmestring skal inn som tverrfaglige tema i skolen. Det krever imidlertid at det blir gjort ordentlig, at de som har kunnskap på feltet får være med og forme læreplanene, og at noe så banalt som følelser blir tatt på alvor.