Ja, vi trenger sunn fornuft

Det er ikke «sunn fornuft» å behandle barn etter hudfarge.

Automatisk kladd 2

Leder i Stortingets justiskomité Per-Willy Amundsen mener at Oslo kommune bør skrote den planlagte prøveordningen med kvitteringer når folk stoppes og sjekkes av politiet.

Ingen ønsker å nekte politiet å foreta kontroller når det er grunnlag for det. Noen ganger kan kontroller være et nødvendig tiltak nettopp for å beskytte barn og unge. Rapporter om at spesielt flere unge gutter bærer kniv i noen områder i Oslo, gir grunn til bekymring. Ingen barn eller unge må trenge å gå med kniv for å føle seg trygge, og vi kan selvsagt ikke godta at de gjør det, både av hensyn til deres egen trygghet og andres.

Samtidig er det viktig å huske at mange av kontrollene retter seg mot mindreårige. Barn ned i 14-årsalder blir stanset og sjekket for ulike forhold. Da må vi forsikre oss om at politiet begrenser omfanget til det som er nødvendig, og at de har kompetanse til å gjennomføre kontrollen på en ryddig og barnevennlig måte.

Spesielt mindreårige kan oppleve det som belastende å bli stanset under mistanke om å ha gjort noe kriminelt. Barn skal føle at de har politiet på sin side, ikke at politiet betrakter dem som mulige kriminelle. Når barn og unge med mørk hud ser at de kontrolleres mens deres hvite venner slipper, blir det også raskt til skade for deres tillit til politiet. En slik tilnærming er alt annet enn «sunn fornuft», slik lederen i justiskomiteen kaller det.

Ifølge en studie fra bl.a. Politihøgskolen er det vanlig at politiet ikke engang forteller om årsaken til kontrollen. Mye kan løses ved at politiet opptrer som godt nabolagspoliti, at de er vennlige og informative, og beklager når de gjør feil. Dette handler ikke om at politiet ikke skal gjøre jobben sin, men om at de i en del tilfeller skal gjøre den bedre.

Hvis noen ungdommer som aldri har gjort noe galt etter hvert kan legge fram en hel bunke med kvitteringer, er denne dokumentasjonen viktig både for at den enkelte ikke skal oppleve seg som rettsløs, og for politiets muligheter for læring og forbedring.

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn
Rune Berglund Steen, kommunikasjonssjef, Voksne for Barn

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 3. oktober 2022.