Klima og miljø

Barn og unge vokser opp under trusselen om en klimakrise, nå med regelmessige oppslags i nyhetsbildet om naturkatastrofer som kan være del av en voksende klimakrise.

Når mange barn og unge uttrykker sterkere bekymring for framtiden enn før, er denne bekymringen en del av årsaken.

Voksne for Barn mener

  • Barn og unge må gis oppdatert og sannferdig informasjon om konsekvensene av pågående klimaendringer.
  • Det må settes av midler til forskning på klimaendringenes effekt på psykisk helse.
  • Psykisk helse må inngå som en del av handlingsplaner for klimatilpasning.