Krever beredskapsplan for barn og unge

Korona-krisen kan ha fått alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge, viser en ny rapport. Voksne for Barn krever at det utarbeides en beredskapsplan for barn.

SVÆRT ALVORLIG: Voksne for Barn mener funnene i rapporten viser at korona-situasjonen har vært svært vanskelig for mange barn.

–  Dette er dessverre ikke overraskende. Vi forstår at det har vært krevende for kommunene, mange har gjort sitt ytterste i en ny situasjon, men at barn ikke ble godt nok ivaretatt varslet både vi og andre om for flere uker siden, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Politikerne har alle vært bekymret for de sårbare barna, allikevel viser rapporten at tiltakene for å ivareta dem ikke har vært gode nok. Voksne for Barn mener dette er svært alvorlig.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

Utydelig fra regjeringen

Rapporten viser blant annet at mange tjenester som ivaretar barn og unge har overreagert samtidig, og mange har strammet inn mer enn hva FHI har anbefalt. Dette har gitt store konsekvenser for det tilgjengelige hjelpetilbudet for barn og unge. Spesielt rammer dette de sårbare barna.

Voksne for Barn mener dette kunne vært unngått med tydeligere retningslinjer fra regjeringen.

–  Regjeringen har vært for utydelige, og ikke fulgt opp bekymringene sine med handling. Dette må regjeringen ta med seg når de vurderer smittevernstiltakene i tiden fremover, sier Horn.

Krever beredskapsplan for barn

Voksne for Barn krever nå at det blir satt ned et utvalg for å utarbeide forslag til beredskapsplan for å sikre barn og unge ved nasjonale kriser, og andre hendelser. Organisasjonen forventer at regjeringen setter i gang dette arbeidet så snart som mulig.

– Det viktige nå er at vi lærer av dette, og at vi neste gang noe sånt skjer har en plan for hvordan vi ivaretar barn på en tilstrekkelig måte ved pandemier, eller andre nasjonale kriser, sier Horn

Relatert

Gransking av barnevernet

Barnevernet har det siste året fått kritikk for vedvarende kvalitetssvikt. Statens helsetilsyn mener svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering er nødvendig.

Les om Gransking av barnevernet

Den hvite elefanten i klasserommet

Kritikken av livsmestring i skolen er betimelig, men kritikerne bommer på en ting: det er ikke livsmestring som er problemet, men de innholdsløse læreplanene og politikeres manglende forståelse av psykisk helse.

Les om Den hvite elefanten i klasserommet

Kan en pandemi være det som gir oss en bedre skole?

Norske lærere får velfortjent ros for å ha gått over til hjemmeundervisning over natten, men det har også satt søkelys på noen viktige utfordringer norsk skole har og som vi ikke må glemme når dette er over.

Les om Kan en pandemi være det som gir oss en bedre skole?

Haster med en krisepakke for sårbare barn

Koronakrisen rammer også barn og unge hardt, spesielt de mest utsatte. Voksne for Barn ber derfor regjeringen legge frem en krisepakke for de sårbare barna.

Les om Haster med en krisepakke for sårbare barn

Mer trygd til barna

Fattige norske barn legger seg sultne. De deltar ikke på gratis fotballtrening fordi de hverken har fotballsko eller busskort. Vi kan ikke fortsette å ignorere at fattige familier også trenger penger.

Les om Mer trygd til barna

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Barn, unge og deres foresatt formidler et tydelig ønske om at hjelpeapparatet, det være seg helsetjenester, skole, PPT og barnevern må jobbe bedre sammen når det er nødvendig.

Les om Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!