Krever beredskapsplan for barn og unge

Korona-krisen kan ha fått alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge, viser en ny rapport. Voksne for Barn krever at det utarbeides en beredskapsplan for barn.

SVÆRT ALVORLIG: Voksne for Barn mener funnene i rapporten viser at korona-situasjonen har vært svært vanskelig for mange barn.

–  Dette er dessverre ikke overraskende. Vi forstår at det har vært krevende for kommunene, mange har gjort sitt ytterste i en ny situasjon, men at barn ikke ble godt nok ivaretatt varslet både vi og andre om for flere uker siden, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Politikerne har alle vært bekymret for de sårbare barna, allikevel viser rapporten at tiltakene for å ivareta dem ikke har vært gode nok. Voksne for Barn mener dette er svært alvorlig.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

Utydelig fra regjeringen

Rapporten viser blant annet at mange tjenester som ivaretar barn og unge har overreagert samtidig, og mange har strammet inn mer enn hva FHI har anbefalt. Dette har gitt store konsekvenser for det tilgjengelige hjelpetilbudet for barn og unge. Spesielt rammer dette de sårbare barna.

Voksne for Barn mener dette kunne vært unngått med tydeligere retningslinjer fra regjeringen.

–  Regjeringen har vært for utydelige, og ikke fulgt opp bekymringene sine med handling. Dette må regjeringen ta med seg når de vurderer smittevernstiltakene i tiden fremover, sier Horn.

Krever beredskapsplan for barn

Voksne for Barn krever nå at det blir satt ned et utvalg for å utarbeide forslag til beredskapsplan for å sikre barn og unge ved nasjonale kriser, og andre hendelser. Organisasjonen forventer at regjeringen setter i gang dette arbeidet så snart som mulig.

– Det viktige nå er at vi lærer av dette, og at vi neste gang noe sånt skjer har en plan for hvordan vi ivaretar barn på en tilstrekkelig måte ved pandemier, eller andre nasjonale kriser, sier Horn