Krever beredskapsplan for barn og unge

Korona-krisen kan ha fått alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge, viser en ny rapport. Voksne for Barn krever at det utarbeides en beredskapsplan for barn.

SVÆRT ALVORLIG: Voksne for Barn mener funnene i rapporten viser at korona-situasjonen har vært svært vanskelig for mange barn.

–  Dette er dessverre ikke overraskende. Vi forstår at det har vært krevende for kommunene, mange har gjort sitt ytterste i en ny situasjon, men at barn ikke ble godt nok ivaretatt varslet både vi og andre om for flere uker siden, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Politikerne har alle vært bekymret for de sårbare barna, allikevel viser rapporten at tiltakene for å ivareta dem ikke har vært gode nok. Voksne for Barn mener dette er svært alvorlig.

Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn

Utydelig fra regjeringen

Rapporten viser blant annet at mange tjenester som ivaretar barn og unge har overreagert samtidig, og mange har strammet inn mer enn hva FHI har anbefalt. Dette har gitt store konsekvenser for det tilgjengelige hjelpetilbudet for barn og unge. Spesielt rammer dette de sårbare barna.

Voksne for Barn mener dette kunne vært unngått med tydeligere retningslinjer fra regjeringen.

–  Regjeringen har vært for utydelige, og ikke fulgt opp bekymringene sine med handling. Dette må regjeringen ta med seg når de vurderer smittevernstiltakene i tiden fremover, sier Horn.

Krever beredskapsplan for barn

Voksne for Barn krever nå at det blir satt ned et utvalg for å utarbeide forslag til beredskapsplan for å sikre barn og unge ved nasjonale kriser, og andre hendelser. Organisasjonen forventer at regjeringen setter i gang dette arbeidet så snart som mulig.

– Det viktige nå er at vi lærer av dette, og at vi neste gang noe sånt skjer har en plan for hvordan vi ivaretar barn på en tilstrekkelig måte ved pandemier, eller andre nasjonale kriser, sier Horn

Relatert

Unge i tunge tider

I august trodde de fleste av oss at det verste var bak oss og at verden skulle vende tilbake til det normale. Slik gikk det ikke, og mange unge må belage seg på at det kan ta lang tid før livet blir som før.

Les om Unge i tunge tider

– Dette er ingen opptrapping

Både i lekkasjer og i presentasjon av forslag til statsbudsjett for 2021 forteller regjeringen om penger til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Det er en sannhet med modifikasjoner – også denne gangen.

Les om – Dette er ingen opptrapping

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen gir med den ene hånden, og tar fra sårbare barn med den andre. Forslaget til statsbudsjett for 2021 mangler en helhetlig plan for barn som vokser opp i lavinntekt.

Les om Statsbudsjettet for 2021

Ikke det krafttaket barna trenger

Regjeringen foreslår å bruke 170 millioner på å styrke barn og unges psykiske helse i 2021. Viktig steg i riktig retning, mener Voksne for Barns generalsekretær, men det kreves langt mer for å snu trenden.

Les om Ikke det krafttaket barna trenger

Gransking av barnevernet

Barnevernet har det siste året fått kritikk for vedvarende kvalitetssvikt. Statens helsetilsyn mener svikten i barnevernet er så omfattende og alvorlig at omorganisering er nødvendig.

Les om Gransking av barnevernet

Den hvite elefanten i klasserommet

Kritikken av livsmestring i skolen er betimelig, men kritikerne bommer på en ting: det er ikke livsmestring som er problemet, men de innholdsløse læreplanene og politikeres manglende forståelse av psykisk helse.

Les om Den hvite elefanten i klasserommet