Krever satsning på psykisk helse i barnehagen

Barnehagetallene: Positive tall fra SSB om at en større andel barn går i barnehage.

– Tidlig barnehagestart er viktig for å motvirke utenforskap. Vi er derfor glade for at andelen barnehagebarn har gått opp, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

– Nå er det på tide å satse mer på innholdet i barnehagene. Regjeringen har en egen post for psykisk helse i skolen. Det må også på plass for barnehagene. Regjeringen forbereder nå budsjettkonferansen. Vi krever at de legger inn en raus pott for psykisk helse i barnehagene for å gjøre tidlig innsats til noe mer enn et slagord, sier Horn.

– Vi må bli bedre på å bruke barnehagen som en arena for å fremme god psykisk helse. Tidlig inkludering kan spare det enkelte barn for store psykiske utfordringer senere, og samfunnet for store utgifter, avslutter Horn.

Dagens tall fra SSB viser at det totale antallet barn i barnehage er gått ned grunnet mindre barnekull de siste årene, men andelen barn i barnehage (barnehagedekningen) har gått noe opp.

Generalsekretær Signe Horn kan kontaktes på 926 03 520.

Kilde: Færre barnehagebarn siste 8 år (ssb.no)

(Pressemelding 3. mars 2022)