NAVs møte med ungdom

Saksbehandleren i NAV kan enten være den viktigste hjelperen, eller enda et hinder på en vanskelig vei.

I vår undersøkelse fra 2021 snakket vi med elleve unge brukere av NAV. Dette var en oppdatering av en undersøkelse vi gjorde fem år tidligere, i 2016. Ungdommene bekrefter at det fortsatt er store ulikheter mellom saksbehandlere og mellom kommuner. Svarene viser at både tilgjengelighet, informasjon og hvordan tjenestene er organisert i møte med ungdommene virker nærmest tilfeldig. Flere forteller at de er fornøyde med og etter hvert har fått økonomisk hjelp, men at veien dit ikke har vært uten kamp. Noen er også skuffet over at de “bare” fikk hjelp til trygd, og ikke til skolegang.

Flere av de unge som bidro til rapporten har psykiske helseutfordringer, og fortalte at de ikke blir møtt godt nok på dette i NAV-systemet. De etterlyser mer kunnskap om psykisk helse hos de ansatte, og bedre tilrettelegging. I lys av de nokså høye forekomstene av psykiske helseplager hos ungdom[2], må det kunne forventes at NAV har god og relevant kompetanse på dette.

Rapporten levner ingen tvil om at opplevelsen med NAV er svært personavhengig. Det er saksbehandleren som forminsker eller forsterker følelsen av skam, utjevner det skjeve styrkeforholdet og påvirker den unges håp for fremtiden. Det jobbes også svært ulikt med konkrete mål og planer for den enkelte. Det er tilbakemeldinger på alt fra saksbehandlere som utarbeider planen «over hodet» på ungdommen, til dem som har veldig gode prosesser for medvirkning med realiserbare mål.

Er det noe disse unge menneskene trenger, så er det håp og tro på egen fremtid – og saksbehandleren i NAV kan enten være den viktigste hjelperen, eller enda et hinder på en vanskelig vei.

Voksne for Barn mener

  • NAV må styrke sin kompetanse på møtet med ungdommer og unge voksne, og spesielt på utfordringer med psykiske helseplager blant unge brukere.
  • Saksbehandleren og ungdommen må utarbeide de individuelle planene i nært samarbeid, med betydelig vekt på ungdommens medvirkning, og med det utgangspunkt at planen skal hjelpe ungdommen med å nå et ønsket og realistisk mål i tilværelsen.