Regjeringen svikter barn og unge som sliter psykisk

Regjeringen skuffer stort med sitt første reviderte statsbudsjett.

– Det er barn og unge som har tatt en av de største menneskelige kostnadene under pandemien. Allerede før pandemien var situasjonen alvorlig, deretter har det gått fra vondt til verre. Det finnes ingen unnskyldninger for å somle her, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Regjeringen setter av 75 millioner som et tilskudd som tildeles kommuner, fylkeskommuner og private skoler som skal gå til «områder som har hatt strenge smitteverntiltak over tid, og til målrettede tiltak for å motvirke negative konsekvenser av pandemien i skoler og barnehager».

– Dette er milevis unna den satsningen disse barna trenger nå. Helsearbeidere har slått alarm lenge om krisen i det psykiske helsetilbudet for barn og unge. Dette haster, fortsetter Horn.

– Regjeringen har varslet at det skal komme en opptrappingsplan for psykisk helse i løpet av 2023. Penger som kanskje kommer om to år, hjelper ikke barna som sliter nå. Har må vi være mye mer utålmodige. Vi trenger å se at barn og unge får den hjelpen de desperat trenger nå, avslutter Horn.