Rus blant barn og unge

Alkoholforbruket blant unge har generelt gått ned siden tusenårsskiftet, og andelen norske 15-16-åringer som drikker er lavt sammenlignet med resten av Europa.

Likevel er det stadig slik at om lag 50 prosent av norske 15-16-åringer har drukket alkohol det siste året, og en av fem oppgir at de har vært fulle. Innen ungdommene når siste klasse på videregående, oppgir nesten 8 av 10 at de har vært beruset det siste året, ifølge Ungdata 2022.

Når det gjelder narkotiske stoffer, viser Ungdata 2022 at innpå hver tiende tenåring brukt cannabis det siste året, og 5 prosent har prøvd andre narkotiske stoffer. Dette øker til henholdsvis 26 prosent og 14 prosent for dem som går i siste klasse på videregående. Siden midten av 2010-tallet har bruken av narkotiske stoffer gått opp blant elever på videregående, spesielt med en tydelig økning for andre stoffer enn cannabis. Dette omfatter blant annet kokain og GHB.

Som Blåkors påpeker, medfører rus økt risiko for alle typer ulykker, for å bli utsatt for vold eller utøve vold, for å ha sex man angrer på, for å ta bilder og bli fotografert med uønsket deling av bildene i sosiale medier, for blackouts og behov for pumping, og for tap av hemninger for hva man er villig til å utsette andre for. En undersøkelse utført av Actis i 2021 viser en økning i antallet unge (under 30 år) som har hatt negative opplevelser knyttet til andres alkoholpåvirkning, herunder trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Voksne for Barn mener

  • Det er behov for et løft for forebyggende arbeid, forpliktende oppfølging og rusbehandling rettet mot barn og unge.
  • Alle barn og unge må få god og regelmessig informasjon om skadevirkninger og negative konsekvenser, inkludert mulige negative konsekvenser for andre barn og unge, ved bruk av rus.
  • Alle som jobber med barn og unge, ikke minst i skolen, må ha god og oppdatert informasjon om rus blant barn og unge, og metodikk for å lære barn et ansvarlig forhold til rusmidler.
  • Alle foreldre må ha enkel tilgang på hjelp, støtte og opplæring hvis de har barn som har problemer med rus.