Skolen må ta mer ansvar

At noen barn vegrer seg for å gå på skolen er et symptom på at noe ved skolen er galt. Voksne for Barn mener skolene bør få aktivitetsplikt.

Nina Grindheim, fagkoordinator i Voksne for Barn

– «Skolevegring» som begrep er egentlig en fallitterklæring for en skole som har som mål at alle elever skal være inkludert og tilpasse undervisningen til alle elever, sier Nina Grindheim, fagkoordinator i Voksne for Barn.

At barn og unge ikke vil på skolen handler oftest om at de av ulike grunner har angst eller er redde.. Det har utviklet seg over tid og ender ofte i en fastlåst situasjon der barnet ikke lengre vil gå på skolen. Det er anslått at om lag 20 prosent av fraværet fra skolen over tid kan gi mer omfattende vansker, men ingen vet eksakt hvor mange barn som vegrer seg for skolehverdagen.

Må skape en trygg skole

– Det aller viktigste er å skape en trygg skolehverdag med forutsigbarhet, sikre vennskap og tilhørighet og en god relasjon til læreren. Vi vet at sårbare barn i enda større grad er avhengig av en god relasjon til læreren og et tett samarbeid mellom skole, barnet selv og foreldrene, sier Grindheim.

Hun tror mange ikke forstår hvor avgjørende dette er for å skape en god skole, og at å bare fokusere på hva man skal gjøre når en elev ikke møter opp i de fleste tilfeller kun er en behandling av symptomet.

– Noen elever vil allikevel kunne ha utfordringer som gjør det vanskelig å komme på skolen. Da må skolen ha rutiner for å følge opp med en gang en elev er borte. Når det har oppstått en situasjon hvor et barn ikke klarer det, må skolen sørge for hjelp til å komme på skolen, skape trygge rammer, forutsigbarhet og tilpasse undervisningen, sier Grindheim

Aktivitetsplikt

Skoler er i dag ikke forpliktet til å følge opp alle barn med denne type vansker eller å bruke tid på å trygge barna og foreldrene. Det er også stor variasjon mellom skoler og kommuner på hvordan man håndterer slike saker. Voksne for Barn mener skolene bør ha en aktivitetsplikt, på samme måte som ved mobbing, når barn ikke møter opp på skolen.

– Det er alvorlig at det ikke finnes noen oversikt over hvor mange barn dette gjelder. Det må gjøres noe med. Skolen bør ha en aktivitetsplikt, slik at ansvaret ligger på dem som faktisk kan gjøre noe med det. Dette kan ikke bare bli foreldrenes ansvar, sier Grindheim