Tapt faglig og sosial læring

Det må utarbeides en individuell plan for alle elever som sliter med ufrivillig skolefravær, og støtten til arbeid med psykisk helse i skolen må økes.

Tapt faglig og sosial læring

Venstre og Høyre har fremmet et forslag på Stortinget om en plan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull for elever i norsk skole etter pandemien. 22. mars deltok Voksne for Barn, ved vår generalsekretær Signe Horn, i en åpen høring i Stortinget om forslaget.

Voksne for Barn roste forslagsstillerne, samtidig som vi framhevet behovet for å prioritere psykisk helse høyere. Mange barn sliter med å komme fullt tilbake på skolen etter pandemien. Mange føler på angst eller stress, og har gått glipp av muligheter til viktig sosial læring.

Vi krevde at skolene, sammen med barnet og foreldrene, må lage en individuell plan for å hjelpe elever som sliter med ufrivillig skolefravær. Slike planer må romme tiltak for å styrke sosial tilhørighet, håndtere angst og stress, tilpasse undervisningen og tilrettelegge for tilvenning til skolemiljø og læringssituasjon. 

Vi framhevet også behovet for å øke midlene til tilskuddsordningen “Psykisk helse i skolen”, slik at vi får en langsiktig og målrettet satsning på psykisk helse.

– Det vi kan gjøre noe med, er å lage en skole der alle er med. Det handler om å bruke det nye tverrfaglige temaet i skolen, livsmestring, og gjøre det til et systematisk og ordentlig arbeid. Da tror jeg vi klarer å tette hullene i grunnlaget for læring, sa Horn til komiteen.

Sosial kompetanse og livsmestring er viktige beskyttelsesfaktorer for elever som lever med ulike former for risiko. Tiltakene som er igangsatt under satsingen «Psykisk helse i skolen», som livsmestringsprogrammet Zippys venner, er gode verktøy for å sikre at alle barn får tilegnet seg et helt nødvendig grunnlag for å ta igjen det tapte.

Du kan lese vårt notat til komiteen her.