Vi krever større innsats mot barnefattigdom

En ny regjering må sette barna først. Sammen med Humanistene fremmer vi 5 felles krav til en ny regjering for å bekjempe barnefattigdom.

– Ett av syv barn i Norge spiser ikke i løpet av en skoledag. Dette er lett å fikse ved å innføre et næringsrikt, gratis skolemåltid. Hovedgrunnen til at barn ikke spiser på skolen er at de mangler tilgang på mat, forteller generalsekretær Signe Horn i Voksne for Barn.

Organisasjonene trekker frem skolematen som tiltaket det er lettest å gjøre noe med raskt. Flere kommuner har allerede innført ulike ordninger med skolemat, men det er ikke en prioritet i flertallet av norske kommuner.

– Et sunt kosthold er grunnleggende for barnets helse og velvære. Et godt måltid midt på dagen hjelper barna å holde konsentrasjon og humør oppe gjennom skoledagen. Gratis skolemat er et godt tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller, samtidig som det også bedrer forutsetningen for læring og bidrar til et godt skolemiljø for alle. Det er rett og slett et politisk kinderegg, sier Horn.

Gratis skolemat er et av fem krav som Voksne for Barn og Humanistene stiller.

  1. Innføre gratis, næringsrik skolemat.
  2. Indeksregulere barnetrygden for alle barn samt holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosiale stønader.
  3. Innføre gratis barnehage og SFO.
  4. Styrke og videreutvikle fritidskortet, som dessuten må inkludere utstyr og transport.
  5. Styrke barnefaglig kompetanse i NAV og gi NAV et tydeligere ansvar for hele familiens levekår.

Generalsekretær i Humanistene, Børre Sørdahl, sier at fattigdom er en av de største risikofaktorene for psykiske helseplager. Sannsynligheten for å utvikle angst, depresjon og atferdsproblemer er seks ganger høyere hos barn som vokser opp i økonomisk utsatthet, enn for andre barn.

Forskning viser at fattigdom er en risikofaktor som kan få betydning for blant annet språkutvikling, skolegang og utdanning, helse og hvordan livet blir som voksen.

– Å vokse opp med dårlig familieøkonomi har konsekvenser her og nå, men også for barnets muligheter videre i livet. En stor andel av de ungdommene som faller utenfor har vokst opp i en lavinntektsfamilie, og det er disse ungdommene som sliter mest med å bli en del av fellesskapet igjen, sier Sørdahl.

Organisasjonene er bekymret over utviklingen de siste årene. Antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er doblet siden år 2000. I dag vokser 10% av norske barn opp i en lavinntektsfamilie. Og de ser at forskjellene øker.

– Ved å innføre gratis barnehage og SFO, øke barnetrygden i tråd med prisvekst og sikre at barnetrygden når frem til barna, sørger man også for en bedre og tryggere oppvekst, hvor vi er nærmere målet om små forskjeller og like muligheter for alle barn. Vi forventer at regjeringen nå tar grep, avslutter generalsekretærene Signe Horn i Voksne for Barn og Børre Sørdahl i Humanistene.

Relatert

Landsmøteuttalelser 2021

På landsmøtet 2021 vedtok Voksne for Barn to uttalelser, som du kan lese her. Utenforskap Det å være en del av fellesskapet er avgjørende for barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser her og nå, men vil også påvirke barn for resten av livet. Norge er det landet i Norden med størst frafall […]

Les om Landsmøteuttalelser 2021

Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Dette er den tredje, og siste, evalueringen av partienes programmer innenfor områder Voksne for Barn har som prioritet. Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor? Tidligere har vi sett på områdene «barnefattigdom» og «psykisk helse og livsmestring i skolen». Nå har tiden kommet for en gjennomgang av resterende punkter […]

Les om Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Nå er turen kommet til psykisk helse og livsmestring i skolen. Tidligere har vi vurdert partienes politikk på barnefattigdom. I våre vurderinger har vi utelukkende tatt utgangspunkt i partienes programmer. – Partiprogrammene viser oversikten over hva de […]

Les om Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Først ut er partienes tiltak mot barnefattigdom.

Les om Barnefattigdom – Hvor gode er partiene?

Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom dersom barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Å styrke økonomien til bykommuner og støtten til barnefamiliene er en viktig del i kampen mot barnefattigdom.

Les om Å redusere levekårsutfordringer vil også forebygge utenforskap

Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom

Levekårsutfordringer går i arv. Hele 1 av 3 av ungdommene vi har snakket med som står utenfor jobb eller studier har vokst opp i en lavinntektsfamilie.

Les om Utenforskap hos unge som har vokst opp i fattigdom