Råd og tips

Tema

Følelser

Evnen til å sette ord på, kjenne igjen og håndtere egne og andres følelser er grunnstenen i en god psykisk helse. Dette er noe man kan lære seg.

Les om Følelser

Tema

Mobbing

Når et barn blir utsatt for mobbing, vil det påvirke hele familien. Støtte fra foreldrene kan virke beskyttende mot å utvikle psykiske plager hos barn som har opplevd mobbing.

Les om Mobbing

Tema

Flerkulturell oppvekst

Opplevelsen av aksept og tilhørighet er viktig for alle mennesker. Flerkulturelle barn og unge kan streve ekstra med dette, men det er mye voksne kan gjøre for å hjelpe og støtte barna på en god måte.

Les om Flerkulturell oppvekst

Tema

Samlivsbrudd

Et samlivsbrudd trenger i seg selv ikke å være skadelig for barn. Måten foreldrene håndterer bruddet og foreldresamarbeidet på, har større betydning for hvor varig og omfattende belastningen blir for barna.

Les om Samlivsbrudd

Tema

Sykdom i familien

Når foreldre eller søsken er syke skaper det uro for alle i familien. Uansett situasjon er det noen ting du som forelder eller voksen kan gjøre for å lette situasjonen for barna.

Les om Sykdom i familien

Hvordan møter man barns følelser?

Alle foreldre har nok bedt barnet sitt slutte å gråte, eller å ikke være så sint noen ganger. Det kan være vanskelig å møte barns følelser på en god måte, men det er gjerne bare litt øvelse som skal til.

Les mer
Les om Hvordan møter man barns følelser?