Sykdom i familien

Når et barn blir utsatt for mobbing, vil det påvirke hele familien. Støtte fra foreldrene kan virke beskyttende mot å utvikle psykiske plager hos barn som har opplevd mobbing.

Hvordan møter man barns følelser?

Hvordan møter man barns følelser?

Alle foreldre har nok bedt barnet sitt slutte å gråte, eller å ikke være så sint noen ganger. Det kan være vanskelig å møte barns følelser på en god måte, men det er gjerne bare litt øvelse som skal til.