Sykdom i familien

Mange barn lever i familier med psykisk sykdom, rusavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Barn som pårørende trenger i mange tilfeller litt ekstra hjelp og støtte.

Når noen dør 3

Når noen dør

Når noen i familien dør, snus livet på hodet både for voksne og barn. Oftest klarer man å støtte hverandre innad i familien, men av og til trenger man hjelp fra noen utenfra.