Følelser

Evnen til å sette ord på, kjenne igjen og håndtere egne og andres følelser er grunnstenen i en god psykisk helse. Dette er noe man kan lære seg.

Følelser 1

Hvordan møter man barns følelser?

Alle foreldre har nok bedt barnet sitt slutte å gråte, eller å ikke være så sint noen ganger. Det kan være vanskelig å møte barns følelser på en god måte, men det er gjerne bare litt øvelse som skal til.