1960-tallet

Bakgrunnen for etableringen av Voksne for Barn var frustrerte og fortvilte foreldre som opplevde at deres nervøse barn ikke fikk nødvendig hjelp.

NASJONALDAG: 17. maitog på Aurskog i 1960, trolig 2. klasseelever. Foto: Wormeland/UHB-samlingen, Akershusbasen/MiA

Initiativet til å starte organisasjonen, først under navnet Mental Barnehjelp, kom fra frustrerte og fortvilte foreldre. De opplevde at deres barn ikke hadde det bra – ikke utviklet seg som forventet eller hadde problemer med å tilpasse seg. Det var først og fremst etablering av tilbud i barnepsykiatrien for det som ble kalt «nervøse barn» som var organisasjonens hovedmål. Det var helt klart en viktig målsetning å få opp en pressgruppe for at et tilbud til nervøse barn skulle etableres.

Utgangspunkt for arbeid

Et historisk tilbakeblikk på organisasjonen forteller mye om utviklingen av og synet på

 • relasjonen mellom foreldre og barn
 • barnet som et selvstendig individ
 • barnepsykologien og psykisk helse
 • tjenestene som skal bistå og hjelpe relatert til familieproblemer og barns psykiske helse
 • konsekvensene for barn som vokser opp i familier hvor foreldrene har psykisk sykdom eller rusproblemer

Disse områdene har vært utgangspunktet for organisasjonens arbeid helt siden oppstarten for 60 år siden.

I etableringsåret 1960 hadde informasjon om Child Guidance Clinics i USA nådd norske fagmiljøer. På denne tiden ble det ikke skilt mellom

 • psykiske vansker
 • psykisk utviklingshemning
 • barnevern

Oppdelingen kom senere, da man fikk egne tjenester på de ulike områdene.

Opplysningsorganisasjon med klart verdigrunnlag

Når man ser på gamle brosjyrer og annet materiell blir det tydelig at organisasjonens verdigrunnlag har stått seg i alle år:

 • Barn er ikke vanskelige – de har det vanskelig
 • Det skal ikke være skambelagt at man strever med sine barn
 • Det skal ikke være tabu å snakke om psykisk helse, vansker eller sykdom

Organisasjonen arbeidet fra første stund med opplysningsvirksomhet for å øke befolkningens kunnskap om barns psykiske helse. Parallelt ble det ansett som viktig å bygge opp en barnepsykiatri som kunne ta imot henvendelser, utrede og behandle.

Etablerte samtalegrupper

Samtidig med innsats for oppbygging av offentlige tjenester var det viktig for Mental Barnehjelp å støtte foreldre som ønsket mer informasjon og de som ville ha et sted å henvende seg til med sine bekymringer. Lokale grupper og samtalegrupper ble igangsatt mange steder i landet. Her kunne foreldre ta opp bekymringene sine med andre foreldre og med fagfolk som også deltok.

Mental Barnehjelp samlet inn mange penger de første årene via aktiviteter som basarer og kunstlotterier. Inntektene herfra ble i sin helhet gitt som stipend til fagpersoner som ønsket å arbeide med barne- og ungdomspsykiatri. Fem år etter etableringen fikk organisasjonen lønnede ansatte.

VERDT Å MERKE SEG

3. mai 1960 – Mental Barnehjelp ble stiftet som støtteorganisasjon for foreldre med nervøse barn.

Press mot myndighetene i 1969 – Voksende engasjement for barn på sykehus resulterte i at Helsedirektøren oppnevnte sakkyndige utvalg til å utrede de «mange og spesielle spørsmål som reiser seg i forbindelse med problemet barn på sykehus».

Viktig opplysningsarbeid – Stor etterspørsel etter kunnskap. Mental Barnehjelp drev opplysningsvirksomhet om barns normale utvikling og behov. Forebygging av god psykisk helse ved opplysningsarbeid og opplæringsvirksomhet både sentralt og gjennom lokale lag.

40 000 støttemedlemmer i 1965.

Åpnet landets første Lekotek i 1969 – Lekotek drev utlån av leker og veiledet foreldre til funksjonshemmede barn. Utdannet Lekotek-foreldre over hele landet.

Slik kan du støtte arbeidet vårt

Bli medlem

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge. Jo flere vi har i ryggen, jo mere får vi gjort!

Bli medlem

Gi en gave

Du som støtter Voksne for Barn gjør en forskjell. Din gave sørger for at flere barn får en trygg og god barndom.

Gi en gave

Start din egen innsamling

Når du inviterer dine kjente og kjære til å dele ditt engasjement for barn, blir vi enda flere voksne som står sammen!

Start din egen innsamling

Relatert

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Les om Flyktningbarn i klassen?

Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

Les om Ungdom om å bo alene

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Les om Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Les om Tar av på TikTok

Ønsker klarere språk

Del 3: Voksne for Barn er opptatt av om NAV oppleves tilgjengelig og ungdomsvennlig. Også når Covid-19 endrer det meste.

Les om Ønsker klarere språk