Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Spillet er utviklet i samarbeid med skoler som deltok i utprøvingen av Passport – livsmestring i skolen. Deres tilbakemeldinger har vært avgjørende for å gjøre dette til et spill som involverer hele klassen og den enkelte elev.

Dragevandring-spillet har vært med fra start i skoleprogrammet, men da på et fysisk spillebrett.

– Tidlige tilbakemeldinger fra deltakere i piloten gjorde at vi så behov for å utvikle en digital variant av spillet. Vi har lagt inn flere komponenter som gjør spillet mer innholdsrikt og spennende enn det originale spillet. Det kan også lagres, noe som er en stor fordel når spillet brukes i flere av de 29 undervisningstimene Passport strekker seg over, sier Hilde Randgaard, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Følelser på storskjerm

Det er lettere for hele klassen å følge med når det vises på storskjerm fremfor at alle må samles rundt et fysisk spillebrett som også trenger mer plass.

Dragevandring spilles av hele klassen, og man kommer fremover i spillet ved å definere følelser og samarbeide om å finne mestringsstrategier knyttet til ulike situasjoner som presenteres underveis, forklarer Randgaard.

KORT FORTALT: Slik fungerer spillet.

Samarbeid og refleksjon

Spillet skal bidra til refleksjon rundt hvordan man kan støtte seg selv og hverandre i klassen og hvordan man sammen kan finne gode måter å håndtere ulike utfordringer på.

– Klassens felles mestringsstrategier lagres i klassespillet og dermed vil hver klasse skape en unik spillhistorikk der de kan få overblikk over hvordan de har løst ulike situasjoner sammen, sier Randgaard.

Ut i verden

Passport – livsmestring i skolen lanseres for norske barneskoler denne høsten. Temaer man kommer innom er følelser, relasjoner, vanskelige situasjoner, rettferdighet/rett og urett, og tap og forandring. Flere andre land har Passport på skolene, blant annet Canada, Brasil, Bulgaria og England. Disse ser nå mot Norge og har meldt sin interesse for å adoptere den digitale versjonen av Dragevandring-spillet.

Bedre klassemiljø

Passport eies av Partnership for Children og Voksne for Barn har ansvar for programmet i Norge. Evaluering av Passport i Canada og Norge viser at elevene utvikler flere mestringsstrategier, får økt mestringsforventning og følelsesbevissthet samt får bedre klassemiljø.

Her kan du lese mer om Passport.

Relatert

Kjære alle sammen

Vi i Voksne for Barn vil takke for året som gikk. Et år der koronapandemien overskygget det aller meste; med hjemmeskole og hjemmekontor for mange av oss og med bekymringer for egen og andres helse.

Les om Kjære alle sammen

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien. Aktivitetene er valgt for å fremme sosial og emosjonell utvikling hos små barn. De […]

Les om Aktivitetskort for små barn

Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Les om Spør mer!

Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Les om Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn 60 år

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Les om Voksne for Barn 60 år

Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Voksne for Barn har siden oppstarten i 1960 satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet. Det vil vi fortsette med.

Les om Status 2020