Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Spillet er utviklet i samarbeid med skoler som deltok i utprøvingen av Passport – livsmestring i skolen. Deres tilbakemeldinger har vært avgjørende for å gjøre dette til et spill som involverer hele klassen og den enkelte elev.

Dragevandring-spillet har vært med fra start i skoleprogrammet, men da på et fysisk spillebrett.

– Tidlige tilbakemeldinger fra deltakere i piloten gjorde at vi så behov for å utvikle en digital variant av spillet. Vi har lagt inn flere komponenter som gjør spillet mer innholdsrikt og spennende enn det originale spillet. Det kan også lagres, noe som er en stor fordel når spillet brukes i flere av de 29 undervisningstimene Passport strekker seg over, sier Hilde Randgaard, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Følelser på storskjerm

Det er lettere for hele klassen å følge med når det vises på storskjerm fremfor at alle må samles rundt et fysisk spillebrett som også trenger mer plass.

Dragevandring spilles av hele klassen, og man kommer fremover i spillet ved å definere følelser og samarbeide om å finne mestringsstrategier knyttet til ulike situasjoner som presenteres underveis, forklarer Randgaard.

KORT FORTALT: Slik fungerer spillet.

Samarbeid og refleksjon

Spillet skal bidra til refleksjon rundt hvordan man kan støtte seg selv og hverandre i klassen og hvordan man sammen kan finne gode måter å håndtere ulike utfordringer på.

– Klassens felles mestringsstrategier lagres i klassespillet og dermed vil hver klasse skape en unik spillhistorikk der de kan få overblikk over hvordan de har løst ulike situasjoner sammen, sier Randgaard.

Ut i verden

Passport – livsmestring i skolen lanseres for norske barneskoler denne høsten. Temaer man kommer innom er følelser, relasjoner, vanskelige situasjoner, rettferdighet/rett og urett, og tap og forandring. Flere andre land har Passport på skolene, blant annet Canada, Brasil, Bulgaria og England. Disse ser nå mot Norge og har meldt sin interesse for å adoptere den digitale versjonen av Dragevandring-spillet.

Bedre klassemiljø

Passport eies av Partnership for Children og Voksne for Barn har ansvar for programmet i Norge. Evaluering av Passport i Canada og Norge viser at elevene utvikler flere mestringsstrategier, får økt mestringsforventning og følelsesbevissthet samt får bedre klassemiljø.

Her kan du lese mer om Passport.