Passport – livsmestring i skolen

Passport – livsmestring i skolen

«Passport – livsmestring i skolen» er et program med mål om å styrke den psykiske helsa til barn på 5.-7. trinn ved å lære dem å bli kjent med og håndtere ulike følelser. De skal også lære å mestre vanskelige situasjoner og støtte hverandre.Om Passport

Om Passport

Hvordan starte med Passport

Hvordan starte med Passport

Opplæring/Samlinger 2023

Opplæring/Samlinger 2023

Vil du prøve?

Her kan du laste ned «Før start» til den første modulen, og den første tegneserien, slik at du som er nysgjerrig på programmet kan se hvordan det er lagt opp.

Last ned
Hør Brian Mishara fortelle litt om bakgrunnen for livsmestringsprogrammene Zippys venner og Passport.

Har du spørsmål om Passport?

Christian Hansen

Telefon: 917 86 896 E-post: christian.hansen@vfb.no

Christian Hansen

Håvard Sveberg

Telefon: 408 51 390 E-post: havard.sveberg@vfb.no

Håvard Sveberg

Passport er finansiert av: