Passport – livsmestring i skolen

Passport – livsmestring i skolen

Er dere med?

«Passport – livsmestring i skolen» er et program med mål om å styrke den psykiske helsa til barn på 5.-7. trinn ved å lære dem å bli kjent med og håndtere ulike følelser. De skal også lære å mestre vanskelige situasjoner og støtte hverandre.

Vil du prøve?

Her kan du laste ned «Før start» til den første modulen, og den første tegneserien, slik at du som er nysgjerrig på programmet kan se hvordan det er lagt opp.

Hør Brian Mishara fortelle litt om bakgrunnen for livsmestringsprogrammene Zippys venner og Passport.

Passport er finansiert av: