Passport – livsmestring i skolen

«Passport – livsmestring i skolen» er et program med mål om å styrke den psykiske helsa til barn på 5.-7. trinn ved å lære dem å bli kjent med og håndtere ulike følelser. De skal også lære å mestre vanskelige situasjoner og støtte hverandre.Om Passport

Om Passport

Hvordan starte med Passport

Hvordan starte med Passport

Opplæring/Samlinger 2021

Opplæring/Samlinger 2021

Vil du prøve?

Her kan du laste ned «Før start» til den første modulen, og den første tegneserien, slik at du som er nysgjerrig på programmet kan se hvordan det er lagt opp.

Last ned
Hør Brian Mishara fortelle litt om bakgrunnen for livsmestringsprogrammene Zippys venner og Passport.

Har du spørsmål om Passport?

Hilde Elvevold Randgaard

Telefon: 970 31 588 E-post: hilde.randgaard@vfb.no

Hilde Elvevold Randgaard

Christian Hansen

Telefon: 917 86 896 E-post: christian.hansen@vfb.no

Christian Hansen

Nina Tande Ditlefsen

Telefon: 452 14 044 E-post: nina.tande.ditlefsen@vfb.no

Nina Tande Ditlefsen

Passport er finansiert av: