Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Foto: unsplash.com/Lisa Wall

Det står i det store og hele bra til med norsk ungdom. Tall fra Ungdataundersøkelsen for 2020 viser at 85 % av ungdommen er tilfreds med livet sitt, og 80 % mener at de har alt de ønsker seg. De aller fleste er godt fornøyd med foreldrene sine, med skolen og lærerne sine og med lokalmiljøet der de bor. Ni av ti har nære og fortrolige venner – og nesten alle har venner å være sammen med både på skolen og i fritiden. De fleste lever en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være sammen med venner preger hverdagen. Alt i alt har det store flertallet av ungdom gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet.

Psykiske helseplager

Men medaljen har en bakside: 7 % av ungdommene forteller at de systematisk blir utsatt for mobbing fra jevnaldrende, dobbelt så mange har opplevd ulike former for seksuell trakassering, en av fem ungdommer har blitt utsatt for trusler eller direkte vold fra jevnaldrende og 4 % har opplevd å bli slått av en voksen i familien. 15 % av elevene på ungdomsskolen og 21 % av elevene på videregående har den siste uka hatt psykiske helseplager. Rapporten dokumenterer også at 7 % har vondt i hodet hver dag

Alle barn og unge fortjener å bli sett, forstått og hørt. Derfor deltar Voksne for barn i Verdensdagen for psykisk helse og vi synes det er kjempeviktig å få bidra til mer åpenhet om psykisk helse. Åpenhet bidrar til

  • at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • å styrke den psykiske helsen
  • et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
  • et rausere samfunn

Voksnes ansvar

Alle som jobber med barn og ungdom vet hvor krevende det kan være å snakke om vanskelige opplevelser. Det kan være krevende å ta inn over seg de utrolig vonde episodene noen barn opplever. Som voksne må vi likevel tåle dette, våge å spørre og mest av alt – klare å ta imot og høre på det barn forteller. En trygg voksen tar ansvar for å ta det opp, spørre, lytte og hjelpe. 

Barn som har opplevd vonde ting forteller først når de blir voksne hvorfor de ikke sa noe. Først da setter de ord på det å ikke bli spurt, følelsen av at voksne visste eller hadde en mistanke, men ikke sa noe. Noen sier også at de ikke ble trodd da de sa noe eller at de ikke ble støttet til å fortelle mer. Verst av alt er det å høre om barn som har fortalt og sagt fra, men som ikke har fått hjelp. Det finnes stadig mer kunnskap om barn og traumer, og hva som kan hjelpe. Derfor vet vi også hvor viktig det er å spørre barn og vise at de blir lyttet til og ikke minst – at det finnes hjelp å få.

Å snakke med barn om vonde tema, som overgrep, mobbing og vold, er også noe som kan være forebyggende. Å vite hva det er, hva som kan skje og hvor man kan få hjelp, er viktig å lære for alle. Liv som kanskje kunne vært forandret dersom noen turte å spørre og at noen turte å svare. At noen satte seg ned og spurte hvordan det egentlig går. Hvordan du faktisk har det. At noen lyttet ordentlig. Derfor håper vi at så mange som mulig følger oppfordringen fra Verdensdagen om å spørre mer.

PS! Voksne for Barn har i år som de fire foregående årene utarbeidet et eget undervisningsopplegg i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Disse kan du se her.