Verdensdagen for psykisk helse

Hvert år lager Voksne for Barn undervisningsopplegg for skole og barnehage til bruk på Verdensdagen for psykisk helse. Årets opplegg er nå klart.

Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Vi trenger hverandre. Løft blikket!»

Ingen er bare det du ser. Men vi trenger at noen ser det.

Vi har alle et grunnleggende behov for å være en del av et fellesskap. I en verden preget av krig, usikkerhet og uro har vi ekstra behov for hverandre. Vi trenger at noen ser oss, særlig når ting er vanskelig. Etter to år med pandemi er det ekstra viktig at vi løfter blikket og gjør det vi kan for at alle kjenner seg inkludert og ikke havner utenfor. Ved å være nysgjerrig på og åpen for forskjeller – i meninger, personlighet, styrker, interesser eller væremåter – kan vi utvide vår forståelse av hverandre, som er et viktig bidrag for å motarbeide stigma, ensomhet og utenforskap. 

Årets kampanje oppfordrer oss alle til å løfte blikket, se hverandre og være der for hverandre for å motvirke ensomhet og utenforskap. Dette er like viktig for barn og unge som for voksne. Derfor har vi laget pedagogiske opplegg til bruk i barnehage, barne-, ungdoms- og videregående skole, for å rette søkelyset på hvordan vi kan skape gode felleskap. Aktivitetene er hentet fra/inspirert av Voksne for Barns tiltak på skolefeltet, blant annet livsmestringsprogrammene Zippys venner og Passport.

Her kan du lese mer om hva Verdensdagen sier om årets tema: https://verdensdagen.no/2022/05/03/tema-2022-vi-trenger-hverandre-loft-blikket/

2022 – Vi trenger hverandre. Løft blikket!

2021 – Livet under og etter en pandemi

2020 – Spør mer

2019 – Gi tid

2018 – Vær raus

2017 – Noe å glede seg over