1-meteren gjør alle litt tristere

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det er grunn til bekymring. De forteller om isolasjon og psykisk uhelse.

Voksne for Barn har snakket med elever på ungdoms- og videregående skoler om hvordan de har det under nedstenging og strenge restriksjoner på grunn av pandemien.

Noen gleder seg til å komme
på skolen for å slippe å være hjemme

Det er viktig for oss å formidle de unges egne tanker, slik at deres stemme blir hørt. Vi har derfor samlet elevenes erfaringer og råd i sitatsamlingen «1-meteren gjør alle tristere», forteller generalsekretær Signe Horn.

Sitatsamling

Hjemmeundervisning er utfordrende

Elevene gir mange sterke beskrivelser om manglende motivasjon og tapt energi med hjemmeundervisning. For de som allerede sleit med hjemmeforholdene eller å følge undervisningen så har det bare blitt vanskeligere. Ungdommene setter også ord på hvordan isolasjon og ensomhet gjør den psykiske helsa dårligere.

Å mista mykje av ungdomstida

Det gjør inntrykk å lese om det å ha vonde tanker som blir enda vondere når man blir sittende alene. Det er virkelig grunn til bekymring, både for nåsituasjonen og for skadevirkningene dette annerledes-livet vil gi i ettertid. Beskrivelsene bekrefter dessverre det ansatte i skolen og andre tjenester varsler. At det er økende antall barn og unge som sliter psykisk nå. Dette må tas på høyeste alvor og følges opp med konkret handling som sikrer hjelp til de unge nå, sier generalsekretæren.

Hvordan holde ut?

De 60 unge som deltok ble også spurt om hvordan de ser at medelever er påvirket, og bedt om å komme med sine «Få det bedre-forslag». Signe Horn berømmer elevene for optimisme og gode forslag til å bedre situasjonen, tross restriksjonene.

Det er oppløftende å kjenne på omsorgen elevene viser for hverandre og at de også tenker på de mest sårbare i gruppa. De har formulert mange gode forslag og eksempler på hva som kan motvirke både ensomhet, manglende motivasjon og vonde tanker. Noen forslag handler om hva vi alle kan gjøre for hverandre for å ivareta den psykiske helsa i koronaens tid.

Snakk med de du føler er ensomme

Last ned: Sitatsamlingen «1-meteren gjør alle tristere»

Les også: Etterlyser hjelpetiltak