1-meteren gjør alle litt tristere

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det er grunn til bekymring. De forteller om isolasjon og psykisk uhelse.

Voksne for Barn har snakket med elever på ungdoms- og videregående skoler om hvordan de har det under nedstenging og strenge restriksjoner på grunn av pandemien.

Noen gleder seg til å komme
på skolen for å slippe å være hjemme

Det er viktig for oss å formidle de unges egne tanker, slik at deres stemme blir hørt. Vi har derfor samlet elevenes erfaringer og råd i sitatsamlingen «1-meteren gjør alle tristere», forteller generalsekretær Signe Horn.

Sitatsamling

Hjemmeundervisning er utfordrende

Elevene gir mange sterke beskrivelser om manglende motivasjon og tapt energi med hjemmeundervisning. For de som allerede sleit med hjemmeforholdene eller å følge undervisningen så har det bare blitt vanskeligere. Ungdommene setter også ord på hvordan isolasjon og ensomhet gjør den psykiske helsa dårligere.

Å mista mykje av ungdomstida

Det gjør inntrykk å lese om det å ha vonde tanker som blir enda vondere når man blir sittende alene. Det er virkelig grunn til bekymring, både for nåsituasjonen og for skadevirkningene dette annerledes-livet vil gi i ettertid. Beskrivelsene bekrefter dessverre det ansatte i skolen og andre tjenester varsler. At det er økende antall barn og unge som sliter psykisk nå. Dette må tas på høyeste alvor og følges opp med konkret handling som sikrer hjelp til de unge nå, sier generalsekretæren.

Hvordan holde ut?

De 60 unge som deltok ble også spurt om hvordan de ser at medelever er påvirket, og bedt om å komme med sine «Få det bedre-forslag». Signe Horn berømmer elevene for optimisme og gode forslag til å bedre situasjonen, tross restriksjonene.

Det er oppløftende å kjenne på omsorgen elevene viser for hverandre og at de også tenker på de mest sårbare i gruppa. De har formulert mange gode forslag og eksempler på hva som kan motvirke både ensomhet, manglende motivasjon og vonde tanker. Noen forslag handler om hva vi alle kan gjøre for hverandre for å ivareta den psykiske helsa i koronaens tid.

Snakk med de du føler er ensomme

Last ned: Sitatsamlingen «1-meteren gjør alle tristere»

Les også: Etterlyser hjelpetiltak

Relatert

Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Voksne for Barn har fått 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt viktige prosjekt «Pip-klubben»! Det gjør at vi får prøvd ut tiltaket i enda flere aktuelle kommuner.

Les om Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Sommerferien er her!

Sommeren er her, med en lang ferie for landets skoleelever. Her er tips til aktiviteter som koster lite eller ingenting.

Les om Sommerferien er her!

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Les om Flyktningbarn i klassen?

Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

Les om Ungdom om å bo alene

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Les om Vi vil ha flere Drømmeskoler!