Ungdom om pandemien

Ungdom sine egne beskrivelser av hvordan det er å leve med restriksjoner bekrefter at det virkelig er grunn til bekymring. De forteller om isolasjon og psykisk uhelse.

Voksne for Barn har nylig snakket med elever på ungdoms- og videregående skoler om hvordan de har det under nedstenging og strenge restriksjoner på grunn av pandemien.

Noen gleder seg til å komme
på skolen for å slippe å være hjemme

Det er viktig for oss å formidle de unges egne tanker, slik at deres stemme blir hørt. Vi har derfor samlet elevenes erfaringer og råd i sitatsamlingen «1-meteren gjør alle tristere», forteller generalsekretær Signe Horn.

Sitatsamling

Hjemmeundervisning er utfordrende

Elevene gir mange sterke beskrivelser om manglende motivasjon og tapt energi med hjemmeundervisning. For de som allerede sleit med hjemmeforholdene eller å følge undervisningen så har det bare blitt vanskeligere. Ungdommene setter også ord på hvordan isolasjon og ensomhet gjør den psykiske helsa dårligere.

Å mista mykje av ungdomstida

Det gjør inntrykk å lese om det å ha vonde tanker som blir enda vondere når man blir sittende alene. Det er virkelig grunn til bekymring, både for nåsituasjonen og for skadevirkningene dette annerledes-livet vil gi i ettertid. Beskrivelsene bekrefter dessverre det ansatte i skolen og andre tjenester varsler. At det er økende antall barn og unge som sliter psykisk nå. Dette må tas på høyeste alvor og følges opp med konkret handling som sikrer hjelp til de unge nå, sier generalsekretæren.

Hvordan holde ut?

De 60 unge som deltok ble også spurt om hvordan de ser at medelever er påvirket, og bedt om å komme med sine «Få det bedre-forslag». Signe Horn berømmer elevene for optimisme og gode forslag til å bedre situasjonen, tross restriksjonene.

Det er oppløftende å kjenne på omsorgen elevene viser for hverandre og at de også tenker på de mest sårbare i gruppa. De har formulert mange gode forslag og eksempler på hva som kan motvirke både ensomhet, manglende motivasjon og vonde tanker. Noen forslag handler om hva vi alle kan gjøre for hverandre for å ivareta den psykiske helsa i koronaens tid.

Snakk med de du føler er ensomme

Last ned: Sitatsamlingen «1-meteren gjør alle tristere»

Les også: Etterlyser hjelpetiltak

Relatert

Eksklusiv medlemsportal

Voksne for Barn har en egen portal for våre medlemmer. Her finnes metoder og verktøy, tips og triks, og sist, men ikke minst, flere av våre digitale foredrag.

Les om Eksklusiv medlemsportal

Pilotstudie om forebygging av mobbing

6 % av norske elever oppgir at de blir mobbet og utestengt. Voksne for Barn tester for tiden ut et nytt tilbud kalt "Supportgrupper i skolen". Det er et tiltak for inkludering og forebygging av mobbing.

Les om Pilotstudie om forebygging av mobbing

Aktivitetskort for små barn

Lek er både viktig og gøy. Vi har enkle forslag til aktiviteter du kan gjøre sammen med barn i alderen 3–5 år. De passer like fint å gjøre sammen med ett barn, en gruppe barn eller sammen med alle i familien.

Les om Aktivitetskort for små barn

Spør mer!

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i 2020 er «Spør mer!». Psykisk helse er viktigere enn noen gang. Vi er alle berørt av koronapandemien og den påvirker også vår psykiske helse. Vi håper at mange, og særlig i år, prioriterer å spørre barn og unge om hvordan de har det.

Les om Spør mer!

Spill for livsmestring

I forbindelse med lanseringen av skoleprogrammet Passport – livsmestring i skolen har Voksne for Barn laget et digitalt spill – Dragevandring. Klassen må sammen finne mestringsstrategier for å komme i mål.

Les om Spill for livsmestring

Livsmestring for 5. og 6. klassinger

Voksne for Barn lanserer nå «Passport – livsmestring i skolen» for mellomtrinnet på barneskolen. Målet er å trene elevene i ferdigheter som handler om å ta ansvarlige livsvalg, mestre hverdagen, og delta aktivt i ulike arenaer i samfunnet.

Les om Livsmestring for 5. og 6. klassinger