Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Tar av på TikTok
TO GLADE MENN: Christian og Håvard har mye moro når de lager TikToks om følelser.

TikTok-stjerneskuddene er Christian Hansen og Håvard Sveberg, begge fagkoordinatorer i Voksne for Barn. Fra nyttår og frem til midten av februar har vi fått om lag 11 000 følgere og opp mot én million visninger av videoene våre. Videoen med flest visninger handler om triggere, og er blitt sett hele 154 000 ganger.

– Følelsessnakk er i tiden, og mange er kanskje mer oppmerksomme på sine egne følelser enn tidligere. Samtidig har vi ikke lært noe særlig om dette verken av foreldrene våre eller på skolen, så mange opplever nok at de kommer litt til kort. Det finnes mye god info om følelser og psykisk helse der ute, men vi tror det som skiller oss litt ut er at vi er veldig konkrete. Hva sier du, hvordan gjør du det, osv. Det finnes det ikke så mye av ennå. Vi får mye tilbakemeldinger på at dette er noe som hjelper folk i hverdagen, sier Christian Hansen.

Livsmestring til folket

Livsmestring kom inn i læreplanene for grunnskolen i 2020 for å bedre barns psykiske helse, men kunnskap om følelser utgjør en liten del av det. Voksne for Barn har kurset lærere i psykisk helse og livsmestring i over ti år, og vet hvor avhengig man er av kunnskap om nettopp følelser hos de voksne dersom man skal lykkes. Nå ville vi ta det et skritt videre ved å øke kunnskapen og engasjementet i befolkningen generelt rundt hva livsmestring faktisk er, og viktigheten av å lære barn disse ferdighetene.

– Første steg er å få folk med på laget, sier Hansen.

Det er bevisst lagt opp til at det skal være enkelt og forståelig for alle, selv om man ikke har mye kunnskap om psykisk helse fra før.

– Følelser er jo det grunnleggende i den psykiske helsa vår, så det er vanskelig å komme utenom dem. Og det er tydeligvis noe folk ønsker å lære om, sier Håvard Sveberg.

– I utgangspunktet ønsket vi å nå andre som jobber i skolen og foreldre. Men så opplever vi litt overraskende og svært gledelig at vi når en del ungdom/unge voksne også. I tillegg når vi en høyere prosent av menn enn vi pleier, forteller han.

Emosjonelle ferdigheter

Hansen og Sveberg har begge bakgrunn fra skole og barnehage og jobber nå med livsmestringsprogrammene våre Zippys venner og Passport. Til daglig kurser de lærere i det samme som de snakker om på TikTok. Deres egen erfaring sammen med alt organisasjonen sitter på av kunnskap fra før har vist seg å være en suksessfaktor for tallene vi nå ser på TikTok.

– Kjernen i Zippys venner og Passport er å gi barn emosjonelle, rasjonelle og sosiale ferdigheter. Skal man få til dette er man avhengig av voksne som vet hvordan man anerkjenner barnets følelser. Så det er det vi forsøker å lære bort her også, forklarer Christian Hansen.

Veien videre er å fortsette å lage innhold til kanalen, og så ser vi at noen temaer engasjerer mer enn andre. Dette tar vi med oss videre og går mer i dybden på disse temaene i andre kanaler som egner seg bedre for nettopp det. For eksempel ved å tilby kurs og foredrag, avslutter han.

Ikke fått det med deg? Se her.

Les mer om Zippys venner og Passport.