Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Nå har også din skole muligheten til å bli en Drømmeskole.

15 000 elever går på en Drømmeskole. Nå tilbyr vi flere skoler å bruke vår modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Gjennom Drømmeskolen kan skolene etablere rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med de overordnede læreplanene og folkehelse og livsmestring.

Vi bidrar med fagressurser til å øke kompetansen hos ansatte for å jobbe med psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Både ungdoms- og videregående skoler er aktuelle. Skolene trenger bare å melde interesse så vil vi gi dem opplæring i form av en workshop over to dager, vi holder også en opplæring workshop for alle ansatte på skolen på tre timer.

Drømmeskolen er utviklet og utprøvd av Voksne for Barn i tett samarbeid med elever, lærere, rådgivere, skoleledere og helsesykepleiere.

Drømmeskolen skal skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet. Der de får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes. 

Veronica Pedersen 1

Vil dere bli drømmeskole?

Ta kontakt med fagkoordinator Veronica Pedersen i Voksne for Barn innen 1. april.

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Nysgjerrig på Drømmeskolen?

Vil du vite mer om hva Drømmeskolen kan gjøre for din skole?