Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Nå har også din skole muligheten til å bli en Drømmeskole.

15 000 elever går på en Drømmeskole. Nå tilbyr vi flere skoler å bruke vår modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Gjennom Drømmeskolen kan skolene etablere rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med de overordnede læreplanene og folkehelse og livsmestring.

Vi bidrar med fagressurser til å øke kompetansen hos ansatte for å jobbe med psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Både ungdoms- og videregående skoler er aktuelle. Skolene trenger bare å melde interesse så vil vi gi dem opplæring i form av en workshop over to dager, vi holder også en opplæring workshop for alle ansatte på skolen på tre timer.

Drømmeskolen er utviklet og utprøvd av Voksne for Barn i tett samarbeid med elever, lærere, rådgivere, skoleledere og helsesykepleiere.

Drømmeskolen skal skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet. Der de får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes. 

Veronica Pedersen 1

Vil dere bli drømmeskole?

Ta kontakt med fagkoordinator Veronica Pedersen i Voksne for Barn innen 1. april.

Send epost til veronica.pedersen@vfb.no
Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Nysgjerrig på Drømmeskolen?

Vil du vite mer om hva Drømmeskolen kan gjøre for din skole?

Les mer om Drømmeskolen

Relatert

Frokostseminar: Livsmestring i skolen

Her kan du se opptak fra vårt frokostseminar om livsmestring i skolen.

Les om Frokostseminar: Livsmestring i skolen

Skolestart med Drømmeskolen

Oppstart på nytt skoleår kan være hektisk for mange. På Nordpolen skole i Oslo bidrar elevmentorene til at flere skal få en god start på skoleåret. De er en Drømmeskole, det betyr at de jobber med å fremme god psykisk helse, inkludering og mestring. – Skolestarten har gått bra, vi har vært mest i elevmentorklassen. Den […]

Les om Skolestart med Drømmeskolen

Voksne for Barn på Arendalsuka

Gikk du glipp av Voksne for Barn sine arrangementer på Arendalsuka? Her kan du se de i opptak: Når skam holder barn utenfor fellesskapet: SFO – Helsefremmende arena eller oppbevaringsplass? Hvorfor klarer ikke myndighetene å bekjempe familiefattigdom i Norge? Arrangement i samarbeid med  Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Røde Kors, Sanitetskvinnene og UNICEF. Ligger tilgjengelig […]

Les om Voksne for Barn på Arendalsuka

Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Voksne for Barn har fått 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt viktige prosjekt «Pip-klubben»! Det gjør at vi får prøvd ut tiltaket i enda flere aktuelle kommuner.

Les om Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Sommerferien er her!

Sommeren er her, med en lang ferie for landets skoleelever. Her er tips til aktiviteter som koster lite eller ingenting.

Les om Sommerferien er her!

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen