Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Nå har også din skole muligheten til å bli en Drømmeskole.

15 000 elever går på en Drømmeskole. Nå tilbyr vi flere skoler å bruke vår modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Gjennom Drømmeskolen kan skolene etablere rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med de overordnede læreplanene og folkehelse og livsmestring.

Vi bidrar med fagressurser til å øke kompetansen hos ansatte for å jobbe med psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Både ungdoms- og videregående skoler er aktuelle. Skolene trenger bare å melde interesse så vil vi gi dem opplæring i form av en workshop over to dager, vi holder også en opplæring workshop for alle ansatte på skolen på tre timer.

Drømmeskolen er utviklet og utprøvd av Voksne for Barn i tett samarbeid med elever, lærere, rådgivere, skoleledere og helsesykepleiere.

Drømmeskolen skal skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet. Der de får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes. 

Veronica Pedersen 1

Vil dere bli drømmeskole?

Ta kontakt med fagkoordinator Veronica Pedersen i Voksne for Barn innen 1. april.

Send epost til veronica.pedersen@vfb.no
Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Nysgjerrig på Drømmeskolen?

Vil du vite mer om hva Drømmeskolen kan gjøre for din skole?

Les mer om Drømmeskolen

Relatert

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Les om Flyktningbarn i klassen?

Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

Les om Ungdom om å bo alene

Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Les om Tar av på TikTok

Ønsker klarere språk

Del 3: Voksne for Barn er opptatt av om NAV oppleves tilgjengelig og ungdomsvennlig. Også når Covid-19 endrer det meste.

Les om Ønsker klarere språk

NAV – hjelper eller motstander?

Del 2: Flere av ungdommene er delte i spørsmålet om de opplever NAV som sin motstander eller hjelper.

Les om NAV – hjelper eller motstander?