Nytt, unikt tilbud til barn som pårørende

Voksne for Barn har fått 500 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt viktige prosjekt «Pip-klubben»! Det gjør at vi får prøvd ut tiltaket i enda flere aktuelle kommuner.

(Foto: Unsplash.com/Caroline Hernandez)

“Pip-klubben” er for små barn i alderen 4–8 år som lever i utsatte familiesituasjoner med langvarig spenning og stress. De er pårørende til familiemedlemmer som for eksempel strever med psykiske vansker, sykdom, høyt konfliktnivå, langvarig arbeidsledighet, dårlig økonomi eller annet som gir store stressbelastninger.

– Pip er et lavterskeltiltak som skal tilbys av samarbeidende tjenester i kommunen, uten at henvisning er nødvendig. Slik kommer man tidlig inn i familier der barna er i risiko for psykiske helseproblemer og utenforskap, sier fagkoordinator Yngvild Haukeland i Voksne for Barn.

Gjennom tidlig innsats og styrking av kjente beskyttelsesfaktorer, slik som mestringsstrategier hos barna, foreldre/barn-relasjonen og foreldreferdigheter, samt å utvide familiens sosiale nettverk er målet å redusere denne risikoen og bryte generasjonsoverføringen av psykisk uhelse og utenforskap.

– Pip-klubben skiller seg fra andre barn-som-pårørende-tiltak ved at det retter seg mot barn helt fra 4-årsalderen, forteller Haukeland.

Et kreativt fristed

Tiltaket består av gruppesamlinger for barna og egne samlinger for foreldrene. Barnesamlingene er basert på lek, sang, historiefortellinger og kreative aktiviteter, og aktiv bruk av hånddukke-musa «Pip» til å samtale med barna om hvordan det kan oppleves når hjemmesituasjonen er vanskelig. Foreldresamlingene fokuserer på bevisstgjøring av hvordan stress i familien virker inn på barnas situasjon, hvordan foreldre kan støtte barna sine samt viktigheten av selvivaretakelse og å bruke sosial støtte.

– Pip-klubben er et sted for læring for barna og gjenkjennelse med andre barn som har det litt på samme måte. Tilbudet gir en meningsfylt fritidsaktivitet for barna der de kan oppleve å ha det fint og gøy sammen og kan samtidig være et fristed fra hjemmesituasjonen, sier Haukeland.

Hensikten med tiltaket er også å støtte familiene med å koble på andre instanser lokalt for de som har behov for hjelp videre, og lose barna videre i f.eks. andre fritidsaktiviteter lokalt.

Suksess i Nederland

Pip-klubben («Piep zei de muis») er utviklet i Nederland ved Trimbos instituut, som er et WHO-samarbeidssenter for psykiske helsetjenester og intervensjoner gjennom livsløpet. Forskning på tiltaket har vist svært gode resultater når det gjelder barnas og familienes fungering. Både foreldre og barn rapporterer høy tilfredshet med tiltaket og at det sosiale nettverket deres utvides, og fagpersoner opplever at det har høy grad av gjennomførbarhet. Gitt suksessen med tiltaket i Nederland gjennomfører vi nå et pilotprosjekt der «Pip-klubben» skal tilpasses norsk kontekst og prøves ut i noen utvalgte kommuner.

– Prosjektet er delfinansiert av Bufdir, og med midlene fra Sparebankstiftelsen får vi muligheten til å gjøre en utvidet og grundigere pilot der vi også kan prøve ut tiltaket i flere kommuner og skaffe viktig kunnskap om gjennomførbarhet og tilpasninger, slik at vi på sikt kan spre dette tilbudet til flere av landets kommuner og sikre at små barn i sårbare livssituasjoner får støtte, sier Yngvild Haukeland.

Relatert

Sommerferien er her!

Sommeren er her, med en lang ferie for landets skoleelever. Her er tips til aktiviteter som koster lite eller ingenting.

Les om Sommerferien er her!

Fart på Drømmeskolen

Rekrutteringen av nye Drømmeskoler er godt i gang. Vardafjell videregående skole er en av dem. Her kan du se en film elevmentorene der har laget.

Les om Fart på Drømmeskolen

Flyktningbarn i klassen?

Mange klasser skal snart ta imot nye elever fra Ukraina. Vi har laget en lærerveiledning om hvordan man kan forberede klassen på å inkludere en ny elev.

Les om Flyktningbarn i klassen?

Ungdom om å bo alene

Når ungdom flytter for seg selv er det mye nytt å ta ansvar for. Som kosthold, orden og egen økonomi. Ungdom vi har snakket med ønsker at de var bedre forberedt.

Les om Ungdom om å bo alene

Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler. Vi har løpende rekruttering og planlagt workshop for skolene 27.–28. april.

Les om Vi vil ha flere Drømmeskoler!

Tar av på TikTok

På kort tid har Voksne for Barn gått viralt på det sosiale mediet TikTok. Med følelser på agendaen nærmer vi oss en million visninger, og det bare siden nyttår. Responsen har vært over all forventning, følelser fenger!

Les om Tar av på TikTok