Utenforskap

Hva vi gjør

Utenforskap

Opplevelse av tilhørighet er et grunnleggende behov for alle mennesker, og det å være del av fellesskap er avgjørende for å fremme trygghet og trivsel hos barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser her og nå, og påvirker barna resten av livet.

Våre tilbud

Råd og tips

Tegn på at et barn mobbes

Barn kan synes at mobbing er skamfullt og vil ofte ikke innrømme at de er utsatt. Det er viktig at voksne følger med og også leser kroppsspråk, holdning og humør.