Identitet og tilhørighet

Verktøy

Identitet og tilhørighet 2

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Tema: Identitet og tilhørighet hos barn og unge med minoritetsbakgrunn
Utgivelsesår: 2017
Målgruppe: Foreldre og foresatte, andre voksne som møter krysskulturelle barn og unge

Ressurser

Om heftet

Denne veilederen handler om opplevelsen av tilhørighet hos barn som har flyttet mellom land eller som vokser opp med flere kulturer. Her finner du litt informasjon som kan være viktig for deg som forelder, aktuelle temaer som det er nyttig å snakke med andre om, og forslag til hvordan du som forelder og voksen kan snakke med barn og ungdom om deres identitet.

Å vokse opp med flere kulturer og høre til flere steder kan gi mange gode og viktige ressurser. Det er fint å lære om, tenke på og ta vare på det som er bra med en flerkulturell oppvekst. Slik kan du gjøre det lettere for ditt barn å oppleve tilhørighet der dere bor, og samtidig føle at deres bakgrunn er verdifull.

Selv om dette heftet handler spesielt om å forebygge utenforskap blant unge med tilknytning til flere kulturer, så kan innholdet også være relevant for andre barn som strever med tilhørighet. For eksempel barn som flytter mellom byer eller familier under oppveksten, barn og unge som lever under fattigdomsgrensen eller med psykisk syke familiemedlemmer.

«Det føles som å bli dratt i fra flere sider på en gang. Jeg er vant til å være somalisk hjemme og norsk ute. Men de hjemme vil at jeg skal være somalisk ute og de ute vil at jeg skal være norsk hjemme, liksom.»