Henri

Henri er en film om vonde hemmeligheter, vennskap og håp – til bruk i forebyggende undervisning mot vold og seksuelle overgrep i ungdomsskole og videregående opplæring. Undervisningsopplegget består av filmen Henri, lærerveiledning og en ettersnakkfilm.

Undervisningsopplegg

Info:

Målgruppe: Elever i ungdomsskolen og videregående

Varighet: To skoletimer

Regi: Johannes Fürst

Vi anbefaler at det er minst to voksne til stede i klassen når undervisningen gjennomføres. Det kan være to eller flere lærere som kjenner klassen godt, eller helsesykepleier, miljøarbeider eller rådgiver.

Om:

Filmen er basert på boken Seksuelle overgrep og vold: Forebyggende undervisning i skolen av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz.

Gjennom sitt arbeid har de begge erfart at dette er vanskelige tema å snakke om for de som daglig møter barn og ungdom i skolen. Samtidig er disse arenaene er noen av de viktigste når det gjelder tillit og trygghet, samtale og mulighet for tidlig avdekking og hjelp.

Med utgangspunkt i filmen har vi laget forslag til oppgaver for refleksjon og samtale.

Mål:

> gi elevene kunnskap om hva seksuelle overgrep er
> vite hvorfor det er så viktig å si ifra, og hvem man kan si ifra til
> hjelp til å sette ord på handlinger, tanker og følelser
> se betydningen av vennskap og reflektere rundt hva man kan gjøre som venn om man får mistanke eller informasjon om overgrep
> oppleve at voksne tåler å snakke om disse temaene og å ta imot det barn og unge forteller
> få innsikt i hvordan noen som har opplevd seksuelle overgrep har det.

Filmer