Hjelp, Pappa slår

Hjelp, pappa slår består av en film, lærerveiledning og en ettersnakkfilm til bruk i forebyggende undervisning mot vold og overgrep på barneskoletrinnet.

Hjelp, pappa slår

Info:

Målgruppe: Elever på barnetrinnet

Varighet: To skoletimer

Regi: Kalle Fürst

Vi anbefaler at det er to voksne til stede i klassen når undervisningen gjennomføres. Det kan være to lærere, men det kan også være aktuelt at helsesykepleier eller sosiallærer deltar sammen med lærer.

Om:

Filmen er basert på boken Seksuelle overgrep og vold: Forebyggende undervisning i skolen av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz.

Gjennom sitt arbeid har de begge erfart at dette er vanskelige tema å snakke om for de som daglig møter barn og ungdom i skolen. Samtidig er disse arenaene er noen av de viktigste når det gjelder tillit og trygghet, samtale og mulighet for tidlig avdekking og hjelp.

Med utgangspunkt i filmen har vi laget forslag til oppgaver for refleksjon og samtale.

Mål:

> gi elevene kunnskap om hva vold og overgrep er
> vite hvorfor det er viktig å si ifra, og hvem man kan si ifra til
> hjelp til å sette ord på handlinger, tanker og følelser
> lære at barn kan snakke med voksne om vold og overgrep
> oppleve at voksne tåler å snakke om disse temaene og å ta imot det barn og unge forteller
> få innsikt i hvordan andre har det når de opplever vold og overgrep i familien

Filmer