Til deg som har et barn som har blir mobbet

Verktøy

Til deg som har et barn som har blir mobbet

Til deg som har et barn som blir mobbet

Tema: Erfaringer og råd fra foreldre til foreldre om hva som kan hjelpe
Utgivelsesår: 2022
Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn som utsettes for mobbing

Last ned veilederen

  • Til deg som har et barn som blir mobbet

Om heftet

I Norge er det fortsatt nesten seks prosent barn og unge som blir utsatt for mobbing. Det vil si at flere enn 125 000 foreldre opplever at barnet deres blir mobbet. Som forelder er du barnets nærmeste og viktigste støtte når det gjelder vonde ting. I arbeidet mot mobbing spiller du derfor en stor rolle.

Den beste måten å motvirke mobbing på er å støtte barn i være tolerante og å skape et positivt fellesskap. Vi voksne er viktige rollemodeller for barnas sosiale liv. Vi kan forebygge mobbing gjennom å målrettet bygge opp og støtte samhold og fellesskap mellom barna. Vi må støtte dem i å vise omsorg og i å være modige og si fra når de er vitne til at noen blir utestengt eller plaget. Og de må tørre å si fra om de selv blir utsatt for mobbing.

Vi i Voksne for Barn har snakket med mange foreldre, i mange ulike sammenhenger. Nylig gjennomførte vi en undersøkelse med foreldre som har barn som har blitt eller blir mobbet. Hva synes de var viktig og hva kunne de ønske hadde blitt gjort? Over 500 svarte. De kom med både historier om erfaringer og gode råd til andre foreldre i samme situasjon.

Dette har vi samlet sammen i dette heftet.

Vi håper det kan være til hjelp for deg.

«Det er forferdelig ensomt å være forelder til et barn som blir mobbet.»