Tøff ungdom

Vi har spurt tre av ungdommene i Ungdomspanelet om hvorfor de ønsker å delta. Her deler de noen av sine tanker.

Les også: Hva er Ungdomspanelet?

Monica, 22 år

Hvorfor er du med i Ungdomspanelet?

Jeg er med i Ungdomspanelet fordi jeg synes det er viktig at ungdom har en stemme, og at vi blir hørt!

Hvilke saker brenner du mest for? Hvorfor brenner du for akkurat de sakene?

De sakene jeg brenner mest for er psykisk helse og forbedring av skolesystemet. Dette fordi psykisk helse er noe av det viktigste et menneske har, uansett om du er seks eller seksti år. Og forbedringen av skolesystemet fordi det ikke er laget for alle, og det er veldig mye som kunne vært endret til det bedre for barn og unge som sliter med skole.

Hvorfor er det viktig at politikere og offentlige tjenester hører på barn og unge?

Det er viktig at politikere og offentlige tjenester hører på oss fordi vi er fremtidens verden, vi er neste generasjon!

Hva er den viktigste samfunnsforandringen for at barn og unge skal få det bedre?

Forbedre psykisk helse, og helsesektoren. Endre og tilrettelegge skolesystemet. Bli et mer åpent samfunn. Lytte!

Thea, 19 år

Hvorfor er du med i ungdomspanelet?

Jeg er med i ungdomspanelet for å være med på å skape et trygt fellesskap.

Hvilke saker brenner du mest for? Hvorfor brenner du for akkurat de sakene?

Jeg brenner for at alle ungdommer skal føle på et fellesskap, at de får hjelpen de trenger og at de har en plass å gå til hvis de trenger det. Jeg brenner for disse sakene fordi jeg vet hvordan det er å føle seg utenfor og ikke bli sett

Hvorfor er det viktig at politikere og offentlige tjenester hører på barn og unge?

Barn og unges meninger har mye å si for hvordan vi kan forebygge for andre barn. Barn og unges meninger kan være litt annerledes enn hva voksne har tenkt. Våre meninger har mye å si, for de kan hjelpe de som er mindre med å få bedre hjelp. 

Hva er den viktigste samfunnsforandringen for at barn og unge skal få det bedre?

Bli sett. Få den hjelpen de trenger. Flere Ungt nettverk i området.

Patrick, 23 år

Hvorfor er du med i ungdomspanelet?

Fordi jeg vil hjelpe med å gjøre en positiv endring.

Hvilke saker brenner du mest for? Hvorfor brenner du for akkurat de sakene?

Jeg brenner for saker som omhandler psykologi, sosiologi, barnevern og skole.

Hvorfor er det viktig at politikere og offentlige tjenester hører på barn og unge?

Vi som barn og unge er fremtiden og ofte de eneste som virkelig forstår dagens verden. Det er fortsatt mange i årene 60+ som tror verden er like lett som da de var ungdom, men det er den ikke.

Hva er den viktigste samfunnsforandringen for at barn og unge skal få det bedre?

Skolereform og mindre systematisk diskriminasjon, f.eks. at folk med utenlandske navn sjeldnere blir invitert til jobbintervjuer selv om de har en like bra eller bedre søknad og CV enn noen med norsk navn, og skolereform! Finland er verdensberømt for et ekstremt bra og oppdatert skolesystem. Følg verdens gladeste land, så blir det ofte bedre.