Verdensdagen for psykisk helse 2023

Årets undervisningsopplegg fra Voksne for Barn er klart! Tema er «Vi trenger å høre til. #lagplass».

Verdensdagen for psykisk helse 2023

Voksne for Barn har i år som tidligere år utarbeidet et eget undervisningsopplegg til bruk i skolene på Verdensdagen for psykisk helse. Gjennom våre tiltak for livsmestring og psykisk helse møter vi 50 000 elever i året, og opplegget er inspirert av øvelser fra disse tiltakene.

Målet med undervisningsopplegget er å gjøre aktiviteter og legge til rette for samtaler som kan bidra til å styrke egen og andres psykiske helse. Gjennom aktivitetene kan elevene øve på å være nysgjerrige på hverandre, få øvelse i å løfte frem egne og andres styrker og ressurser, tenke på inkludering og hva man kan gjøre for å inkludere noen som står utenfor.

Her er undervisningsopplegget:

2023 – Vi trenger å høre til. #lagplass

  • Småtrinnet (1.–4. trinn)
  • Vedlegg – Stillbilder fra filmen "Miste en bestevenn"
  • Mellomtrinnet (5.–7. trinn)
  • Vedlegg – Vennskapstreet
  • Ungdomsskole og videregående
  • Vedlegg – Friskfaktorene

Filmen «Miste en bestevenn» for småtrinnet ser du her:

Filmen «Tusjer» for mellomtrinnet ser du her:

Her finner du tidligere års undervisningsopplegg.