Stor satsning på Supportgrupper i skolen

Sparebankstiftelsen har gitt 2,45 millioner til Supportgrupper i skolen, et tiltak for å fremme inkludering og forebygge og stanse mobbing.

Stor satsning på Supportgrupper i skolen

Støtten gis over tre år, og skal spesielt bidra til et effektforskningsprosjekt i regi av OsloMet.

– Vi er svært glade for at Sparebankstiftelsen har valgt å satse på Supportgrupper i skolen, et prosjekt vi har veldig stor tro på, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

– Sparebankstiftelsens støtte er et viktig bidrag til å styrke en veldig god modell for å arbeide med klassemiljø, spesielt i situasjoner når noen holdes utenfor eller utsettes for krenkelser. Pilotprosjektet har vist veldig gode resultater. Derfor er det viktig for oss å få på plass forskningsbaserte tall, så flere skal få øynene opp for denne måten å jobbe på, fortsetter Horn.

– Supportgrupper i skolen er et tiltak som styrker elevenes medvirkning i situasjoner som angår dem selv, ved at medelever gis mulighet til å støtte medelever. Gjennom å fokusere på elevenes mål, styrker og ressurser har vi sett at det systemiske arbeidet også kan stoppe en negativ spiral og skape mulighet til å tre ut av uhensiktsmessige roller i klasse- og skolemiljøet, sier Tora Ween, faglig rådgiver for Supportgrupper.

– Vi vet for lite om systemisk arbeid rettet mot å forbedre klasse- og skolemiljøet. Vi er derfor svært takknemlige for at Sparebankstiftelsen gir Voksne for Barn mulighet til å både bidra i OsloMets effektforskningsprosjekt på Supportgrupper i skolen, og tilby opplæring til flere kommuner og skoler som ønsker å jobbe systemisk med å stanse og forebygge mobbing og fremme inkludering, avslutter Ween.

Ønsker din kommune å delta?

OsloMet og Voksne for Barn inviterer nå kommuner til å delta i forskningsprosjektet. Målet med tiltaket er å øke inkludering og forebygge utestengelse eller mobbing gjennom elevmedvirkning. Det er et stort behov for sikker kunnskap om effekt av tiltak som Supportgrupper i skolen, både på kort og lang sikt. Denne studien er et viktig bidrag til dette. Ønsker din kommune mer informasjon om deltakelse? Ta kontakt med tora@vfb.no

Dette er hvordan en helsesykepleier forteller at tiltaket fungerer:

«Anton» opplevde mobbing og utenforskap over flere år. Han fikk mange stygge kommentarer. Han hadde gitt opp å få hjelp. Mor tok kontakt etter å ha fått informasjon om supportgrupper. «Anton» var motivert, men skeptisk til om det ville hjelpe. Sammen ble vi enige om å ta med to av de guttene som han opplevde var driverne bak utestengingen. Disse hadde høy stjerne i klassen og slengte ofte kommentarer. I tillegg ble to gutter som han opplevde som snille og støttende, samt to jenter i klassen som han stolte på, invitert.

Jeg fortalte supportgruppen kort om at «Anton» ikke trivdes på skolen. Elevene forsto at han hadde det vanskelig. De viste stor vilje til å hjelpe og kom med gode forslag til hva som kunne hjelpe. Dette fikk de ros for.

Etter en uke hadde jeg en ny samtale med «Anton». Han kunne fortelle at han hadde det mye bedre på skolen. Det var slutt på kommentarer. I tillegg opplevde han å bli inkludert i situasjoner som han tidligere var blitt ekskludert fra.

Jeg hadde et nytt møte med supportgruppen. De var stolte av resultatet og kom med flere forslag. På det tredje møtet med gruppen, lurte de to guttene som hadde utestengt «Anton» på om det var tilfeldig at det var de som var plukket ut. «Det var nemlig vi som var de verste», sa de. Jeg takket for ærligheten og skrøt av deres evne til å snu situasjonen.

Denne måten å skape endring på opplever jeg som både effektiv, ivaretagende og god. Elevene opplever mestring og de blir motivert for å skape endring og bry seg om medelever. Det har også hatt ringvirkninger i klassen. Gruppen har blitt opptatt av at de sammen er sterkere, og at de sammen kan få slutt på andre utfordringer i klassen.