Kurs for brukerrepresentanter

Info

Målgruppe
Personer som ønsker å være brukerrepresentant for Voksne for Barn

Kursholdere
Staale Vaage, faglig rådgiver brukermedvirkning

Dato
28. og 29. august 2024

Tid
16.00 – 19.00

Sted
Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8, Bergen Sentrum

Pris pr deltaker
Gratis, men man må dekke transport selv

Frist
20. august

Om kurset

Ønsker du å bli brukerrepresentant for Voksne for Barn? Velkommen til kurs i Bergen!

Kurset er åpent for alle som ønsker å bli brukerrepresentant for Voksne for Barn, og vil gå over to kvelder i Bergen sentrum onsdag og torsdag 28.-29. august.

Kurset vil gi deg som brukerrepresentant nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av offentlige tjenester og formidle stemmen til barn og unge.

Her kan du lese mer om vervet som brukerrepresentant.

I Voksne for Barn mener vi at brukermedvirkning er både en verdi og et virkemiddel. Vi ønsker å bidra til at medvirkning er bedre implementert i tjenester rettet mot barn og unge. Medvirkning må føre til påvirkning, til endring og til tjenester på barnas premisser – ikke basert på hva de voksne tror er til beste for barna, men hva barnas erfaringer viser er til deres beste.

Kostnad: Kurset er gratis, men dere må betale transport med bil/tog/buss til og fra selv.

Mat: Det vil bli servert mat begge kursdagene.

Medlem: For å være brukerrepresentant i Voksne for Barn må du være medlem i organisasjonen, du melder deg inn via denne lenken. Medlemskap koster kr. 195,-

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.