Lansering av ungdomspanel

Info

Dato
02.06.23

Tid
Kl. 09.00-12.00

Sted
Sentralen (Kronesalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo
(arrangementet streames på Voksne for Barns Facebook)

Pris
Gratis

Hva er de største utfordringene ungdom og unge voksne møter i dag?

Velkommen til et seminar hvor ungdom har satt premissene!

De har valgt ut de tre temaene de mener er viktigst, og denne dagen får tolv ungdommer scenen for å fortelle hva de mener må gjøres av politikere og offentlige tjenester. Temaene de har valgt seg ut, er psykisk helse for barn og unge, utfordringer med barnevernet og familiefattigdom.

Det er krise i mange barns liv. Antallet barn og unge som sliter psykisk har økt. Antallet barn som lever i fattigdom har økt. Kritikken av barnevernet fra flere hold innebærer en tillitskrise til hvordan barnevernet skjøtter sitt ansvar for mange barn i sårbare situasjoner. Hva bør være veien videre på tre områder som er så avgjørende for oppveksten til mange av de mest utsatte barna og ungdommene i landet vårt?

Seminaret er lanseringen av ungdomspanelet vårt – et tiltak for å styrke barn og unges stemmer i saker som gjelder dem. Ungdomspanelet består av erfaringskonsulenter med relevant bakgrunn.

Har du ikke mulighet til å delta fysisk, streames arrangementet også på Facebook.

Program

Konferansier: Cecilie Ramona Kåss Furuseth

Det serveres frokost fra kl. 08.30.

09.00  Velkomst ved Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

09.10  Vårt arbeid med barn og unges medvirkning ved Elisabeth Wold, fagkoordinator, Voksne for Barn

09.15  Presentasjon av to rapporter om overgangen til voksenlivet ved to av ungdommene som har medvirket

09.25  Hva må vi gjøre for å hjelpe barn og unge som sliter psykisk?
– Tre ungdommer i samtale med Cecilie Ramona Kåss Furuseth
– Oppfølging ved statssekretær Truls Vasvik, Helse- og omsorgsdepartementet (Vasvik tiltrer posisjonen som statssekretær 22. mai)

10.00  Hva er viktigst for at barnevernet skal fungere bedre?
– Tre ungdommer i samtale med Cecilie Ramona Kåss Furuseth
– Oppfølging ved Tage Pettersen, nestleder i Stortingets Familie- og kulturkomité (Høyre)

10.30  PAUSE

10.45  Hvordan kan vi best hjelpe barn i fattige familier?
– Tre ungdommer i samtale med Cecilie Ramona Kåss Furuseth
– Oppfølging ved Kathy Lie, medlem, Stortingets Familie- og kulturkomité (SV)

11.15  Hvordan få til god medvirkning for barn og unge?
– Tre ungdommer i samtale med Cecilie Ramona Kåss Furuseth

VEL MØTT!