Tilhørighet og fellesskap i SFO/AKS

Info

Målgruppe
SFO-ansatte; passer også for ansatte i barnehage og andre voksne som jobber med barn

Foredragsholder
Marita Gallefoss, faglig rådgiver skole/SFO i Voksne for Barn. Gallefoss er utdannet lærer og spesialpedagog med lang erfaring fra arbeid i SFO og skole, og har jobbet i Voksne for Barn siden 2023.

Dato
13. november

Tid
11.30-13.00

Pris pr deltaker
Ordinær pris: 300,-
Gratis for medlemmer

Om foredraget

Hvordan kan vi styrke barns opplevelse av tilhørighet og fellesskap? 

Foredraget tar for seg hvordan man best mulig kan skape et trygt og godt fellesskap i SFO, hvor alle barn og voksne opplever tilhørighet. Foredraget tar utgangspunkt i Rammeplan for SFO, faglig kunnskap om tematikken og erfaringer fra SFO-ansatte fra hele landet. 

Voksne for Barns visjon er «Trygge voksne, trygge barn». Målet med foredraget er å trygge de voksne i sin viktige rolle og tydeliggjøre deres unike muligheter i møte med barna gjennom arbeidet på SFO.

I foredraget ser vi nærmere på: 

  1. Profesjonsfellesskap og kultur som grunnlag for arbeidet 
  2. Anerkjennende kommunikasjon og mulighetene som ligger her 
  3. Den voksnes rolle 
  4. Fellesskap og tilhørighet som faktor for god psykisk helse 
  5. Mestringsstrategier og sosial kompetanse 
  6. Eksempler fra praksis 

Våre kurs

Vi har en rekke kurs og foredrag både for foreldre og for deg som jobber med barn og unge. De fleste settes opp av oss med jevne mellomrom, men kan også bestilles. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag knyttet til barn og psykisk helse.