Ufrivillig skolefravær – på tide å lytte til barna

Info

Dato
29.11.2023

Tid
Kl. 08.30-09.45

Sted
Legenes Hus, Christiania Torv 5

Pris
Gratis

(Dette arrangementet var først satt til 12. oktober, men måtte utsettes til 29. november)

Ufrivillig skolefravær er en av de vanskeligste utfordringene for barn og unge i dag. Temaet er konfliktfylt, med mye diskusjon om hva slags løsninger som bør prioriteres politisk. En konsekvens av at hovedansvaret så ofte har blitt lagt på foreldre og barn, i stedet for på skole og system, er det store omfanget av bekymringsmeldinger som skoler har sendt til barnevernet når barn har vært fraværende. Dette kan bli en tilleggsbelastning for familiene.

En viktig satsning for Voksne for Barn er å styrke barn og unges egen stemme i denne debatten. Under seminaret vil ungdomspanelet vårt presentere et erfaringsnotat, og de vil selv delta i samtalen med ansvarlige politikere.

Ungdommene som deltar har egne erfaringer med ufrivillig skolefravær. En av ungdommene har opplevd det i flere perioder gjennom oppveksten, og har også et nært kjennskap til det gjennom å ha jobbet i skolen.

Deltagerne i ungdomspanelet er alle over 18 år. De har mottatt opplæring i å delta på seminarer som dette, og følges opp etter behov.

Program

Det serveres frokost fra kl. 08.00.

Konferansier: Marita Gallefoss, faglig rådgiver skole, Voksne for Barn

08.30  Velkommen

08.35  Perspektiver fra barn og ungdom – presentasjon av erfaringsnotat ved deltagere i Voksne for Barns ungdomspanel

08.45 Hva forteller forskningen oss om årsaker og løsninger? Innledning ved professor Marie-Lisbet Amundsen, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

09.10  Panelsamtale med politikere og ungdomspanelet
– Sunniva Holmås Eidsvoll, leder for kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, tidl. byråd for oppvekst og kunnskap (SV)
– Arina Aamir Sheikh, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget, Oslo bystyre (Høyre)
– Ismail Ali Hussein, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget, Oslo bystyre (Venstre)

09.40  Avslutning

VEL MØTT!