Ufrivillig skolefravær – på tide å lytte til barna

Info

Dato
29.11.2023

Tid
Kl. 08.30-09.45

Sted
Legenes Hus, Christiania Torv 5

Pris
Gratis

(Dette arrangementet var først satt til 12. oktober, men måtte utsettes til 29. november)

Ufrivillig skolefravær er en av de vanskeligste utfordringene for barn og unge i dag. Temaet er konfliktfylt, med mye diskusjon om hva slags løsninger som bør prioriteres politisk. En konsekvens av at hovedansvaret så ofte har blitt lagt på foreldre og barn, i stedet for på skole og system, er det store omfanget av bekymringsmeldinger som skoler har sendt til barnevernet når barn har vært fraværende. Dette kan bli en tilleggsbelastning for familiene.

En viktig satsning for Voksne for Barn er å styrke barn og unges egen stemme i denne debatten. Under seminaret vil ungdomspanelet vårt presentere et erfaringsnotat, og de vil selv delta i samtalen med ansvarlige politikere.

Ungdommene som deltar har egne erfaringer med ufrivillig skolefravær. En av ungdommene oppsummerer det slik: «Jeg har opplevd det selv i flere perioder gjennom oppveksten. Jeg har også nært kjennskap til det fra da jeg jobbet på skole.»

Deltagerne i ungdomspanelet er alle over 18 år. De har mottatt opplæring i å delta på seminarer som dette, og følges opp etter behov.

Program

Det serveres frokost fra kl. 08.00.

08.30  Velkomst ved Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

08.35  Perspektiver fra barn og ungdom – presentasjon av erfaringsnotat ved deltagere i Voksne for Barns ungdomspanel

08.45  Foreldres perspektiv, ved seniorrådgiver Anette Nagelhus, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

08.55 Hva forteller forskningen oss om årsaker og løsninger? Innledning ved professor Marie-Lisbet Amundsen, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

09.15  Panelsamtale med politikere, Ungdomspanelet og FUG

09.40  Avslutning

VEL MØTT!