Barn i Norge 2011

Barn i Norge 2012 inneholder sterke fakta, selvopplevd essay og metoder for hvordan du kan møte barn som er utsatt for vold.

Om rapporten

 • Tema

  Vold og traumer

 • Utgivelsesår

  2011

 • Last ned

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Et liv i vold

  Yngve Hammerlin, forsker på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

 • Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne

  Svein Mossige
  Kari Stefansen
  forskere ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Avdekkende samtaler med voldsutsatte barn

  Åse Langballe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS)

 • Omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

  Ketil Eide
  Helen Christie Johnsen Christie
  Elsa Døhlie
  forskere ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør

 • Ferske tall om barn og vold fra Folkehelseinstituttet