Barn i Norge 2014

Barn i Norge 2014 belyser hvordan barn og ungdom rammes når foreldre eller søsken preges av sykdom eller avhengighet.

Om rapporten

 • Tema

  Barn som pårørende

 • utgivelsesår

  2014

 • Last ned

   

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Et annerledes søskenliv?

  Torun M. Vatne, psykolog og forsker ved Fambu senter for sjeldne diagnoser

 • Fra svikt til omsorg

  Cathrine Langfjell Torsvik, talsperson/frivillig i Voksne for Barn

 • Når mor eller far har sykdom som ikke går over

  Elin Fjerstad, psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
  Torkil Berge, forsknings- og fagutviklingsleder og sjefspsykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

 • Barneansvarlig ved Oslo universitetssykehus – et av Europas største sykehus

  Trude Aamotsmo, kreftsykepleier og leder av Råd for barn som pårørende på Oslo universitetssykehus

 • De usynlige – barn i familier rammet av spillavhengighet

  Spillavhengighet Norge

 • Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk: Prosjektplan og erfaringer underveis fra en multisenterstudie

  Torleif Ruud, avdelingssjef ved Avdeling forskning og utvikling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

 • Erfaringer fra voksne barn til yngre foreldre med en demenssykdom

  Knut Engedal, professor emeritus i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo
  Per Kristian Haugen, spesialist i klinisk alderspsykologi, seniorforsker ved Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse.
  Aud Johannessen, post soktor stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Kirsten Thorsen, psykolog, Dr. philos. seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Maria Barca, psykiater og post.doc. stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse