Barn i Norge 2014

Barn i Norge 2014 belyser hvordan barn og ungdom rammes når foreldre eller søsken preges av sykdom eller avhengighet.

Om rapporten

Innhold

 • Forord

  Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn

 • Et annerledes søskenliv?

  Torun M. Vatne, psykolog og forsker ved Fambu senter for sjeldne diagnoser

 • Fra svikt til omsorg

  Cathrine Langfjell Torsvik, talsperson/frivillig i Voksne for Barn

 • Når mor eller far har sykdom som ikke går over

  Elin Fjerstad, psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
  Torkil Berge, forsknings- og fagutviklingsleder og sjefspsykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

 • Barneansvarlig ved Oslo universitetssykehus – et av Europas største sykehus

  Trude Aamotsmo, kreftsykepleier og leder av Råd for barn som pårørende på Oslo universitetssykehus

 • De usynlige – barn i familier rammet av spillavhengighet

  Spillavhengighet Norge

 • Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk: Prosjektplan og erfaringer underveis fra en multisenterstudie

  Torleif Ruud, avdelingssjef ved Avdeling forskning og utvikling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

 • Erfaringer fra voksne barn til yngre foreldre med en demenssykdom

  Knut Engedal, professor emeritus i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo
  Per Kristian Haugen, spesialist i klinisk alderspsykologi, seniorforsker ved Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse.
  Aud Johannessen, post soktor stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Kirsten Thorsen, psykolog, Dr. philos. seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Maria Barca, psykiater og post.doc. stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Relatert

Født til å skinne

Tekster av ungdom som vet mye om livet. De deler sine erfaringer med å ha det vanskelig, med å be om hjelp og kanskje, eller kanskje ikke, få den hjelp de ønsker.

Les om Født til å skinne

Brobygger for familier fra Øst-Europa

Økende arbeidsinnvandring fører til at flere østeuropeiske familier kommer i kontakt med det norske støtteapparatet. Stadige konflikter mellom foreldre og norske hjelpeinstanser, og da spesielt barnevern, gjorde at Voksne for Barn i 2014 besluttet at noe måtte gjøres.

Les om Brobygger for familier fra Øst-Europa

Как говорить с детьми о корона-вирусе

Сейчас мы получаем много вопросов от родителей и других взрослых о том, как лучше говорить с детьми о том, что происходит вокруг в связи с распространением корона-вируса.

Les om Как говорить с детьми о корона-вирусе

Kalbame su vaikais apie koronavirusą

Šiuo metu sulaukiame labai daug tėvų klausimų apie tai, kaip geriausiai kalbėti su vaikais apie koronavirusą.

Les om Kalbame su vaikais apie koronavirusą

Jak rozmawiać z dzieckiem o korona wirusie

W tej chwili otrzymujemy wiele zapytań od rodziców i innych dorosłych, którzy zastanawiają się, jak najlepiej rozmawiać z dziećmi o tym, co dzieje się w związku z epidemią wirusa.

Les om Jak rozmawiać z dzieckiem o korona wirusie

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing