Det må jo ha vært min egen skyld

Selv om vi vet mye om risikofaktorene for et utenforskap, har vi til nå hatt lite innsikt i hvordan ungdommene selv opplever situasjonen sin.

Den 25. november 2020 lanserte Voksne for Barn en rapport om utenforskap hos barn og unge.

Utenforskap hos ungdom er en av de store samfunnsutfordringene vi har i Norge i dag. Selv om vi vet mye om risikofaktorene for et utenforskap, har vi til nå hatt lite innsikt i hvordan NEET-ungdommene (not in education, employment, or training) selv opplever situasjonen sin.

Gjennom dybdeintervjuer, supplert av en kvantitativ undersøkelse, gjennomført av Respons Analyse, har Voksne for Barn fått et unikt innblikk i hvordan unge som står i utenforskap har det. Det tegner seg et komplekst utfordringsbilde preget av skam, ensomhet og unge som i stor grad tar på seg ansvar og skyld for en situasjon de på mange måte ikke rår over.

– Noe av det som har overrasket oss mest er i hvilken grad ungdommene selv ikke kobler utenforskapet sitt til det forskningen anser som risikofaktorene for å havne utenfor. Selv om de fleste har opplevd en eller fler av risikofaktorene, legger de aller fleste skylden på seg selv, sier Signe Horn, generalsekretær i Voksne for Barn.

Eksempelvis har 29 % vokst opp med vedvarende lavinntekt, men bare 6 % mener dette har noe med utenforskapet deres å gjøre.

Få har fått hjelp

Kun 1/10 har opplevd at en ansatt har forsøkt å hjelpe dem mens de fremdeles gikk på skolen. Bare 1/20 oppgir at en ansatt på skolen har lykkes med å hjelpe dem.

– I tilfeller der de unge har fått hjelp har det vært av en voksen som har bøyd på reglene, eller har gått utover rollen sin. Dette tyder på at systemet vi har for å fange opp, og for å hjelpe disse ungdommene ikke er tilstrekkelig. Vi kan ikke belage oss på ildsjeler for å hjelpe barn og unge som sliter, sier Horn.

Alle ungdommene kjenner på skam over situasjonen sin, men hele 6/10 kjenner i stor grad på skam. Dette gjør at de i stor grad forsøker å skjule hvordan de har det, og gjør det svært vanskelig for voksne, uten riktig kompetanse, å hjelpe dem.

Ensomme

9,5/10 av ungdommene oppgir at de er ensomme, og de aller fleste mangler venner, både på skolen og på fritiden.
 
De fleste ungdommene i undersøkelsen oppgir at de mangler sosial, relasjonell og emosjonell kompetanse. De har i liten grad fått det hjemmefra og har tidlig havnet utenfor fellesskapet i barnehage/skole og har derfor heller ikke fått mulighet til å bygge denne kompetansen på samme linje som andre barn.

– Barnehageansatte forteller at de tidlig kan se hvem som kommer til å klare seg bra i livet, og hvem som kommer til å få det vanskelig. Det er nok riktig i dette tilfellet, sier Horn.

– I arbeidet med denne rapporten ble det tydelig for oss at nesten ett hvert utenforskap kunne ha vært forhindret. Men det krever tidlig innsats, og at vi tenker nytt rundt det å forebygge utenforskap, og hvordan vi hjelper unge som allerede har havnet utenfor. 

Last ned rapporten

Se også eget område om vårt arbeid med utenforskap