Utenforskap

Vi vet mye om risikofaktorene for et utenforskap, men til nå har vi hatt lite innsikt i hvordan ungdommene som står utenfor selv opplever situasjonen sin.

Siste artikler om Utenforskap

Hjelpeapparatet tar ikke utgangspunkt i barnets behov

Svært få av ungdommene som står utenfor har fått den hjelpen de har behov for. For å kunne hjelpe unge tilbake kreves det samarbeid på tvers av tjenester, hjelpen må komme tidlig og ta utgangspunkt i hva som er barnets beste.