Utenforskap

Siste artikler om Utenforskap

Hvor gode er partiene på å forhindre at barn og unge faller utenfor?

Tidligere har vi sett på områdene «barnefattigdom» og «psykisk helse og livsmestring i skolen». Nå har tiden kommet for en gjennomgang av resterende punkter innenfor emnet «Utenforskap». Vi har valgt å vie mest fokus til delområdene mobbing, frafall, barnevern og barn- og ungdomsrettet justispolitikk evaluerer partiene ut ifra stortingsvalgsprogrammene på disse områdene. Evalueringen er gjort […]

Hvilket perspektiv?

Regjeringens perspektivmelding tar ikke hensyn til at en streng arbeidslinje langt på vei kan skade et økende antall barns fremtidsutsikter.