Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Hjelp, pappa slår består av filmen, lærerveiledning og en ettersnakkfilm til bruk i forebyggende undervisning mot vold og overgrep på barneskoletrinnet.

Gjennom film og samtaleopplegg er det et mål at elevene skal få:

  • kunnskap om hva vold og overgrep er
  • vite hvorfor det er viktig å si ifra, og hvem man kan si ifra til
  • vite at det er mulig å få hjelp
  • hjelp til å sette ord på handlinger, tanker og følelser
  • lære at barn kan snakke med voksne om vold og overgrep
  • få innsikt i hvordan andre har det når de opplever vold og overgrep i familien

Filmen er basert på boken Seksuelle overgrep og vold: Forebyggende undervisning i skolen av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz. De har begge omfattende praksis- og forskningskompetanse om vold og seksuelle overgrep. Gjennom sitt arbeid har de begge erfart at dette er vanskelige tema å snakke om for de som daglig møter barn og ungdom i skolen. Samtidig er disse arenaene er noen av de viktigste når det gjelder tillit og trygghet, samtale og mulighet for tidlig avdekking og hjelp.

Målet med filmen er å gjøre arbeidet til Raundalen og Schultz enda mer praktisk og anvendelig i undervisningen – som et tillegg til, og med støtte i, boka.

Vi anbefaler at det er to voksne til stede i klassen når undervisningen gjennomføres. Det kan være to lærere, men det kan også være aktuelt at helsesykepleier eller sosiallærer deltar sammen med lærer.

Materiell

Relatert

Født til å skinne

Tekster av ungdom som vet mye om livet. De deler sine erfaringer med å ha det vanskelig, med å be om hjelp og kanskje, eller kanskje ikke, få den hjelp de ønsker.

Les om Født til å skinne

Brobygger for familier fra Øst-Europa

Økende arbeidsinnvandring fører til at flere østeuropeiske familier kommer i kontakt med det norske støtteapparatet. Stadige konflikter mellom foreldre og norske hjelpeinstanser, og da spesielt barnevern, gjorde at Voksne for Barn i 2014 besluttet at noe måtte gjøres.

Les om Brobygger for familier fra Øst-Europa

Как говорить с детьми о корона-вирусе

Сейчас мы получаем много вопросов от родителей и других взрослых о том, как лучше говорить с детьми о том, что происходит вокруг в связи с распространением корона-вируса.

Les om Как говорить с детьми о корона-вирусе

Kalbame su vaikais apie koronavirusą

Šiuo metu sulaukiame labai daug tėvų klausimų apie tai, kaip geriausiai kalbėti su vaikais apie koronavirusą.

Les om Kalbame su vaikais apie koronavirusą

Jak rozmawiać z dzieckiem o korona wirusie

W tej chwili otrzymujemy wiele zapytań od rodziców i innych dorosłych, którzy zastanawiają się, jak najlepiej rozmawiać z dziećmi o tym, co dzieje się w związku z epidemią wirusa.

Les om Jak rozmawiać z dzieckiem o korona wirusie

Foreldreguide ved mobbing

Er du forelder til et barn som blir mobbet? Foreldreguider er et nytt tilbud til deg som trenger hjelp i denne perioden.

Les om Foreldreguide ved mobbing