Hjelp, pappa slår

Hjelp, pappa slår er til bruk i forebyggende undervisning om vold og overgrep for barneskoletrinnet.

Hjelp, pappa slår består av filmen, lærerveiledning og en ettersnakkfilm til bruk i forebyggende undervisning mot vold og overgrep på barneskoletrinnet.

Gjennom film og samtaleopplegg er det et mål at elevene skal få:

  • kunnskap om hva vold og overgrep er
  • vite hvorfor det er viktig å si ifra, og hvem man kan si ifra til
  • vite at det er mulig å få hjelp
  • hjelp til å sette ord på handlinger, tanker og følelser
  • lære at barn kan snakke med voksne om vold og overgrep
  • få innsikt i hvordan andre har det når de opplever vold og overgrep i familien

Filmen er basert på boken Seksuelle overgrep og vold: Forebyggende undervisning i skolen av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz. De har begge omfattende praksis- og forskningskompetanse om vold og seksuelle overgrep. Gjennom sitt arbeid har de begge erfart at dette er vanskelige tema å snakke om for de som daglig møter barn og ungdom i skolen. Samtidig er disse arenaene er noen av de viktigste når det gjelder tillit og trygghet, samtale og mulighet for tidlig avdekking og hjelp.

Målet med filmen er å gjøre arbeidet til Raundalen og Schultz enda mer praktisk og anvendelig i undervisningen – som et tillegg til, og med støtte i, boka.

Vi anbefaler at det er to voksne til stede i klassen når undervisningen gjennomføres. Det kan være to lærere, men det kan også være aktuelt at helsesykepleier eller sosiallærer deltar sammen med lærer.

Materiell