Henri

Henri er til bruk i forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og vold for videregående opplæring og på ungdomstrinnet.

Henri er en film om vonde hemmeligheter, vennskap og håp – til bruk i forebyggende undervisning mot vold og seksuelle overgrep i ungdomsskole og videregående opplæring. Undervisningsopplegget består av filmen Henri, lærerveiledning og en ettersnakkfilm.

Gjennom film og samtaleopplegg er det et mål at elevene skal få:

  • kunnskap om hva seksuelle overgrep er
  • vite hvorfor det er så viktig å si ifra, og hvem man kan si ifra til
  • vite at det er mulig å få hjelp
  • hjelp til å sette ord på handlinger, tanker og følelser
  • se betydningen av vennskap og reflektere rundt hva man kan gjøre som venn om man får mistanke eller informasjon om overgrep
  • oppleve at voksne tåler å snakke om disse temaene og å ta imot det barn og unge forteller
  • få innsikt i hvordan noen som har opplevd seksuelle overgrep har det.

Filmen er basert på boken Seksuelle overgrep og vold: Forebyggende undervisning i skolen av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz. De har begge omfattende praksis- og forskningskompetanse om vold og seksuelle overgrep. Gjennom sitt arbeid har de begge erfart at dette er vanskelige tema å snakke om for de som daglig møter barn og ungdom i skolen. Samtidig er disse arenaene er noen av de viktigste når det gjelder tillit og trygghet, samtale og mulighet for tidlig avdekking og hjelp.

Målet med filmen er å gjøre arbeidet til Raundalen og Schultz enda mer praktisk og anvendelig i undervisningen – som et tillegg til, og med støtte i, boka.

Med utgangspunkt i filmen har vi laget forslag til oppgaver for refleksjon og samtale. Vi anbefaler at det er minst to voksne til stede i klassen når undervisningen gjennomføres. Det kan være to eller flere lærere som kjenner klassen godt, eller helsesykepleier, miljøarbeider eller rådgiver.

Materiell