Bli medlem

Bli medlem

Synes du også at alle fortjener en trygg barndom, at hver enkelt skal bli sett og ikke føle seg utenfor?

Sammen kan vi jobbe for vår felles hjertesak, barn og unges psykiske helse. Vi skal spre kunnskap om barns erfaringer og behov, og sørge for at de blir tatt på alvor.

Du kan være med og bestemme hva vi skal jobbe med, eller du kan gjøre noe selv for barn og unge der du bor. Vi har frivillige i hele landet som møtes flere ganger i året.

Alle kan bli medlem i Voksne for Barn, både privatpersoner og bedrifter og institusjoner. Som privatperson får du rabatt hvis du er student, pensjonist eller trygdet.

Det er også mulig med familiemedlemskap for deg som bor på samme bosted som et vanlig medlem. Det koster 50 kr.
Fordi du som medlem gjør en livsviktig forskjell for barn og unges oppvekstvilkår, og deres rettigheter. Jo flere medlemmer, jo flere når vi ut til og sammen kan vi oppnå mye.
Du blir medlem gjennom å fylle i innmeldingsskjemaet vårt, ved å trykke på knappen ovenfor.
– Du er med og gjør en forskjell for barn og unges rettigheter, psykiske helse og oppvekstvilkår.
– Du har mulighet til å engasjere deg frivillig.
– Du får rabatt på alle kurs og seminarer Voksne for Barn arrangerer.
– Du får eksklusiv tilgang til Medlemsportalen, hvor du finner mange metoder, verktøy og foredrag.
Medlemskapet gjelder i det kalenderåret du melder deg inn.
Du som allerede er medlem får tilsendt faktura for neste års medlemskap automatisk.
Du kan når som helst avslutte medlemskapet ditt ved å sende en mail til medlem@vfb.no eller ta kontakt med oss på telefon 488 96 215.