Kontakt oss

Sentralbord: 488 96 215 (åpent alle hverdager kl. 9.00–15.00)

E-post: vfb@vfb.no 

Post- og besøksadresse:
Voksne for Barn
Lille Grensen 5
0159 OSLO

Kontonummer: 7874 06 73253
Organisasjonsnummer: NO 954 804 488 MVA


Ledelse

Signe Horn

Generalsekretær Telefon: 926 03 520 E-post: signe.horn@vfb.no

Signe Horn

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonssjef Telefon: 481 53 526 E-post: rune.berglund.steen@vfb.no

Rune Berglund Steen

Karin Källsmyr

Fagsjef Telefon: 911 41 685 E-post: karin.kallsmyr@vfb.no

Karin Källsmyr

Are Shaw Waage

Økonomi- og administrasjonssjef Telefon: 414 28 689 E-post: are.shaw.waage@vfb.no

Are Shaw Waage

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Heidi S. Fossen

Kurskoordinator Telefon: 907 65 980 E-post: heidi.fossen@vfb.no

Heidi S. Fossen

Birthe Bratvold

Kommunikasjonsrådgiver Telefon: 909 20 606 E-post: birthe.bratvold@vfb.no

Birthe Bratvold

Heidi Kristiansen

Digital markedsfører Telefon: 932 13 553 E-post: heidi.kristiansen@vfb.no

Heidi Kristiansen

Tiltak og utvikling

Yngvild Haukeland

Fagkoordinator Barn som pårørende Telefon: 920 13 201 E-post: yngvild.haukeland@vfb.no

Yngvild Haukeland

Merethe Toft

Fagkoordinator Barn som pårørende Telefon: 975 02 953 E-post: merethe.toft@vfb.no

Merethe Toft

Veronica Pedersen

Fagkoordinator Drømmeskolen Telefon: 940 81 937 E-post: veronica.pedersen@vfb.no

Veronica Pedersen

Nina Grindheim

Fagkoordinator Drømmeskolen Telefon: 934 33 667 E-post: nina.grindheim@vfb.no

Nina Grindheim

Alina Wiese

Fagkoordinator Rådgivning utland Telefon: 966 60 193 E-post: alina.wiese@vfb.no

Alina Wiese

Håvard Sveberg

Fagkoordinator Zippys venner og Passport Telefon: 408 51 390 E-post: havard.sveberg@vfb.no

Håvard Sveberg

Christian Hansen

Fagkoordinator Zippys venner og Passport Telefon: 917 86 896 E-post: christian.hansen@vfb.no

Christian Hansen

Kirsti Wetterhus

Kommunikasjonsrådgiver Zippys venner og Passport Telefon: 454 36 861 E-post: kirsti.wetterhus@vfb.no

Kirsti Wetterhus

Nina Tande Ditlefsen

Fagkoordinator Zippys venner og Passport Telefon: 452 14 044 E-post: nina.tande.ditlefsen@vfb.no

Nina Tande Ditlefsen

Solrun Hafsås

Regional fagkoordinator Zippys venner og Passport Telefon: 911 26 159 E-post: solrun.hafsas@vfb.no

Solrun Hafsås

Eva Linn Bødtker Christensen

Regional fagkoordinator Zippys venner og Passport Telefon: 900 55 947 E-post: eva.christensen@vfb.no

Eva Linn Bødtker Christensen

Økonomi og organisasjon

Ingrid Hillblom

Organisasjonsrådgiver Telefon: 970 87 838 E-post: ingrid.hillblom@vfb.no

Ingrid Hillblom

Elisabeth Sørlie

Administrasjonskoordinator Telefon: 908 25 154 E-post: elisabeth.sorlie@vfb.no

Elisabeth Sørlie

Staale Vaage

Prosjektleder – Medlemskap og frivillighet Telefon: 979 56 323 E-post: staale.vaage@vfb.no

Staale Vaage

Elisabeth Wold

Fagkoordinator Telefon: 404 85 783 E-post: elisabeth.wold@vfb.no

Elisabeth Wold

Toralv Kvalvik

Administrasjonskoordinator Telefon: 488 94 231 E-post: toralv.kvalvik@vfb.no

Toralv Kvalvik

Gerd-Marit Håkonsen

Selger Telefon: 934 60 907 E-post: gerd.hakonsen@vfb.no

Gerd-Marit Håkonsen