Gruppeleder for Ungt nettverk

Som gruppeleder i Ungt nettverk sørger du for at unge med vonde erfaringer får møte andre i samme situasjon.

Ungt nettverk er et tilbud for unge mellom 16 og 25 år, med vonde erfaringer, som kan påvirke deres psykiske helse. Det kan handle om ensomhet og mobbing, men også om å vokse opp med foreldre med psykisk sykdom og/eller rusmiddelavhengighet, eller at man har andre belastninger i livet som påvirker den psykiske helsa.

Ungt nettverk er møteplass hvor de kan møte andre i tilsvarende situasjon som seg selv. Det skal alltid være minst to gruppeledere per lokale nettverk.

Som gruppeleder er ditt oppdrag å:

  • organisere og invitere til samling ca. én gang i måneden
  • legge til rette for samtaler rundt tema som deltagerne er opptatte av og å gjennomføre aktiviteter som vi vet fremmer god psykisk helse
  • planlegge innholdet for samlingene sammen med ungdommene som deltar

Vi ønsker deg som er over 18 år og har lyst til å være gruppeleder for en slik møteplass og har du egne erfaringer på en av disse områdene, er dette et pluss. Det kreves ingen spesiell faglig bakgrunn for å være gruppeleder for Ungt nettverk. Du vil få den nødvendige opplæringen du trenger, og vil også få utdelt en manual som kan være til hjelp.

Hvordan bli gruppeleder?

For å bli gruppeleder i Ungt nettverk må du først gjennomgå grunnopplæring for frivillige. Du vil deretter få egen opplæring for gruppeledere. Alle frivillige i Voksne for Barn må fremlegge gyldig politiattest.

Om nettverket

Nettverket skal være et sted der ungdommene kan dele erfaringer på godt og vondt. Målet vil være at det skal være et trygt, godt sted å være, derfor er gjensidig taushetsplikt en selvsagt forutsetning. Ungdommene skal kunne føle tilhørighet, dele erfaringer og nyttig kunnskap, tilføre hverandre noe bra. Tanken er også at Ungt nettverk er en arena for å dokumentere og formidle de unges erfaring og kunnskap. Deretter vil vi formidle det videre til fagfeltet og beslutningstakere nasjonalt og lokalt.

Et helsefremmende perspektiv: Ungt nettverk har et helsefremmende perspektiv. Det betyr at vi undersøker hva som er viktig for å ha det bra når en har utfordringer i livet sitt. Vi bruker forskjellige kreative metoder, som de unge selv kan være med å velge, for å utforske hva som kan fremme god psykisk helse og gi trening i livsmestring. Det skal være både nyttig og gøy å delta.

Bli frivillig

    Om du ikke er medlem meld deg inn her: https://voksneforbarn.profundo.no/medlem